Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

37. „БДЕТЕ ПРОЧЕЕ…“ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

37. „БДЕТЕ ПРОЧЕЕ…“
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Бдете, прочее, защото не знаете, кога ще дойде господарят на къщата – вечерта ли или посред нощ, или когато пеят петлите, или заранта, да не би като дойде неочаквано да ви намери заспали. А каквото казвам на вас, на всички го казвам: ‘Бдете!'“ (Марко 13:35-37).

ВЪПРОС:
Какво иска да каже Спасителят, с призива да „бдим“? Кои са някои от нещата, срещу които трябва да бдим и да се пазим?

ОТГОВОР:
С поглед нагоре: „Беше ми представена една група… Те очакваха и бдяха. Очите им бяха отправени към небето и думите на Учителя им бяха на устните им: ‘Каквото казвам на вас, на всички го казвам: „Бдете“‘“ („Свидетелства“, том 2, стр. 192).
„Видях, че е невъзможно привързаностите и интересите да бъдат завладени от житейски грижи, да се увеличават земните притежания и в същото време да се очаква и да се бди, както е заповядал нашият Спасител“ („Свидетелства“, том 2, стр. 193).
Забелязвайте първия симптом: „Бдете, братя, за първото замъждяване на вашия светилник, първото небрежие към молитвата, първият симптом на духовния сън“ (също там, том 4, стр. 124).
Бдете за навиците си: „Бдете срещу стари навици и естествени наклонности, да не се затвърдят, отхвърляйте ги и бдете“ (също там, том 6, стр. 410).
Бдение за други неща: „Бдете да не говорите прибързано, раздразнително и нетърпеливо. Бдете да не би гордостта да намери място в сърцето ви. Бдете да не би зли страсти да ви победят, вместо вие да ги подчините. Бдете, да не би… да станете лек и дребнав и влиянието ви ухание за смърт, вместо за живот“ („Вярата, чрез която живея“, стр. 224).
Бдете за благоприятни случаи: „Бдете върху душите, които Христос е откупил със Собствената Си кръв. Бдете за благоприятни случаи да им струвате добро“ („Свидетелства“, том 6, стр. 410).
Бдете за молитвата: „Трябва да се молим и да бдим за молитвата, за да няма колебливост в живота ни. Не трябва да пропускаме да покажем на другите, че разбираме, че бдението в молитва означава да оставим молитвите си пред Бога за да им отговори“ („Избрани вести“, кн. 1, стр. 116,117).
Бъдете готови за идването на Христос: „Трябва да бдим, да работим и да се молим така както ако това беше последният ни подарен ден. Колко много сериозен тогава би трябвало да е животът ни! Колко отблизо трябва да следваме Исус във всичките си думи и дела“ („Свидетелства“, том 5, стр. 200).
„‘Непрестанно се молете’, т.е. бъдете винаги в молитвен дух и тогава ще сте в готовност за идването на вашия Господ“ (също там, стр. 235).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Когато сме установили духовните си стандарти според хората около нас или нашите равни и не изпитваме чувство или желание за един по-близък, или интимен вървеж с добрия Господ; когато мислим, че стилът ни на живот е приемлив и приет от Господа, такъв какъвто е в настоящето ни деградирано или низко духовно състояние, тогава ставаме духовно измамени от себе си и заблудени от Сатана.
Посетих напоследък един християнски дом, където, винаги когато отида, телевизора работи и непрекъснато се гледат програми. Там няма редовно всекидневно утринно и вечерно богослужение. Те ходят на църква веднъж в седмицата и мислят, че са изпълнили религиозните си задължения. Не чувстват никаква нужда от духовно пробуждане. Не чувстват нужда да прекарват един или два часа на колене сами с Бога и в молитва, подготвяща за вечен живот. Ние трябва да се само изпитваме и проверяваме дали все още сме в хармония с Божията воля. Ако Исус би дошъл днес, сигурни ли сме че сме готови в настоящето си духовно състояние?
Скъпи, Татко, молим Те помогни ни да бдим, да се молим и да се приготвим за Второто идване на нашия Господ и Спасител Исус Христос!