Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

37. ВЪЗРАСТНИТЕ БЕЗ ДОМ* – Избрани вести том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

37. ВЪЗРАСТНИТЕ БЕЗ ДОМ*

В 9 часа се събрахме в голямата палатка с някои от братята, за да обсъдим въпроса, който постоянно стоеше пред нас ­ въпроса за възрастните хора, които нямат дом. Какво да направим за тях?
Светлината, която ми бе дадена от Бога, ми бе повторена: Нека всяко всяко семейство да се грижи за собствените си роднини, като им създава подходящи условия за живот. Ако това не е възможно, тогава нека църквата поеме товара. Господ ще благослови църквата Си в упражняването на благотворителност. Това са Божии бедни и ние не трябва да ги оставяме нещастни и в лишения.
Ако църквата не може да стори това, тогава нека съюзният съвет на църквите да се погрижи да осигури Божиите чеда, които са в нужда. Трябва да се полагат грижи и за сираците. Ако грижата за тях не могат да поемат техни роднини, тогава нека църквата или съюзният съвет да се заемат и да ги настанят в подходящи семейства (Ръкопис 151, 1898 г.).