Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

38. МОЛЕНЕ НА ГРУПИ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

38. МОЛЕНЕ НА ГРУПИ
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата. Защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.“

ВЪПРОС:
Може ли да се извлече духовна полза, ако се образуват малки групички за изучаване, молитва и свидетелство?

ОТГОВОР:
„Да се събират малки групи“: „Нека малки групи се събират вечер, следобед или рано сутрин за да изучават Библията. Нека имат време за молитва за да бъдат подсилени, просветлени и осветени от Светия Дух. Христос иска да извърши тази работа в сърцето на всеки работник. Ако самите вие отворите вратите и я приемете, ще последва голямо благословение за вас. Божии ангели ще дойдат в събранието ви. Вие ще се храните от листата на дървото на живота. Какви свидетелства можете да дадете за любезното познанство, направено с вашите съработници в тези скъпоценни часове, когато търсите Божието благословение. Нека всеки разкаже своята опитност с прости думи“ („Свидетелства“, том 7, стр. 195).
Молене за кръщението на Светия Дух: „Защо не гладуваме и не жадуваме за дара на Духа, след като това е средството чрез което трябва да получим сила. Защо не говорим за това, не се молим за това, не проповядваме за това? Господ е по-силно желаещ да ни даде Светия Дух, отколкото родителите желаят да дадат добри дарове на своите деца. Всеки работник трябва да умолява Бога за кръщението със Светия Дух. Трябва да се свикват групи за да се молят за специална помощ, за небесна мъдрост за да знаят как да планират и процедират мъдро“ (също там, том 8, стр. 22).
Молещите се по време на разтърсването (пресяването): „Докато молещите се продължаваха да викат усърдно, от време на време над тях огряваше лъч светлина от Исус, за да ги насърчи и озари лицата им. Видях, някои които не участваха в това дело на агонизиране и молитва. Те изглеждаха безразлични и равнодушни. Те не се съпротивляваха на тъмнината около себе си и тя ги обгърна като гъст облак. Божиите ангели ги напуснаха и отидоха да помагат на онези,които се молеха с усърдие. Видях Божии ангели бързо да се отправят в помощ на всички, които се бореха с всичките си сили да противостоят на злите ангели и сами се опитваха да си помогнат като викаха към Бога с неотклонно постоянство. Но Божиите ангели напуснаха онези, които не полагаха усилия сами да си помогнат и аз ги изгубих от очите си.
Аз запитах за значението на разтърсването, което бях видяла и ми се показа,че то ще бъде причинено от прямото свидетелство,дадено чрез съвета на Верния свидетел към Лаодикия“ („Ранни писания“, стр. 270).
Прекарване заедно в молитва: „Трябва много да се молим,ако искаме да напредваме в божествения живот. Когато за пръв път бе прогласена вестта на истината, колко много се молехме… Често прекарвахме часове в усърдна молитва… Сега опасностите около нас са по-големи от тогава“ („Свидетелства“, том 5, стр. 161,162).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Когато сериозно гладуваме, жадуваме, въздишаме и викаме в молитвата си с нераздвоение в мисълта за двоен дял от дара на Светия Дух, Той ще дойде! Когато Той обитава вътре в нас, ще бъдем облечени в сила, осветлени, осветени, утвърдени и приготвени да вършим Божията воля. Само тогава ще можем да говорим с убедителност, да проповядваме и поучаваме относно тази най-важна лична опитност.
Не можем повече да си позволим да бъдем безразлични и незаинтересовани. Трябва да се стреснем и отделим време да агонизираме и умоляваме за едно по-голямо изливане и изпълване с Божия Свети Дух. Само като искаме и се молим ще получим! Ангели на светлината ще дойдат да ни помагат когато се молим за по-голяма духовна сила и мощ от Светия Дух, насаме, на малки групи или в църквите си.
Днес има много проповедници, учители и църковни членове, но Бог търси шампиони на вярата! Ще бъдеш ли един от тях?
Ела, любящи небесни Татко, в името на Исус ние се молим усърдно и нека почувстваме мощното Ти присъствие като получим двойна мярка от Твоя Свети Дух. Тогава този мрачен свят, ще се изпълни с истинската Ти светлина, любов и слава.