Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

39. КАК МОЖЕМ ДА ЗНАЕМ БОЖИЯТА ВОЛЯ? – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

39. КАК МОЖЕМ ДА ЗНАЕМ БОЖИЯТА ВОЛЯ?
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си“ (1 Кор. 14:15).
„Затова не Бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господната воля“ (Ефес. 5:17).
„Ако иска някой да върши Неговата воля, ще я познае от учението“ (Йоан 7:17).

ВЪПРОС:
Как мога да зная Божията воля? Как мога да узная, дали моята воля е в съгласие с Неговата воля?

ОТГОВОР:
Волята на Бога изразена в закона Му: „Бог ще се приближи до всяка търсеща душа“ („Избрани вести“, кн. 1, стр. 116).
„Волята на Бога е изразена в заповедите на Неговия свят закон, а принципите на този закон са принципите на небето. Небесните ангели имат като най-висше постижение в познанието си, познанието на Божията воля. Да извършват Неговата воля е най-висшата служба,която може да заангажира силите им“ („Мисли от планината на благословението“, стр. 109).
Някои начини по които се открива Божията воля: „Има три начини, по които Господ ни открива волята Си, за да ни води и за да ни направи годни да водим други. Как можем да разпознаем Неговия глас от гласа на чужденеца? Как да го различим от гласа на един фалшив овчар? Бог ни открива Своята воля в Своето Слово, Свещените писания. Неговият глас е открит също в делата на Неговото провидение и ще можем да го разпознаем, ако не отделяме душите си от Него чрез ходене в собствените си пътища, постъпване по собствената си воля и следване подбудите на едно неосветено сърце. И това правим докато чувствата толкова се объркат,че вечните неща започнат да не се различават, а гласът на Сатана стане толкова различим, че да бъде приет като глас на Бога.
Друг начин, по който Божият глас бива долавян е чрез апелите на Неговия Свят Дух, произвеждащ впечатления върху сърцето, които ще се изявят в характера. Ако имате съмнения по някой въпрос, трябва първо да се допитате до Писанията. Ако истински сте започнали животът на вярата, вие сте предали себе си на Господа, за да бъдете изцяло Негови и Той ви е взел, за да ви обработи и оформи съобразно Своята цел, за да бъдете съд за почтена употреба“ („Свидетелства“, том 5, стр. 512).
Привличане и желание не са достатъчни: „Но някои са привлечени от красотата на Христос и от славата на небето, обаче все пак се отдръпват от условията, при които те единствено могат да станат техни… Те поглеждат към тесния път и стеснената врата, но себелюбивите удоволствия, любов към света, гордост, неосветена амбиция, поставят преграда между тях и Спасителя… Те желаят доброто, правят известни усилия да го постигнат, но не го избират; те не са си поставили за цел, да си го осигурят с цената на всичко“ („Мисли от планината на благословението“, стр. 143).
Вяра и молитва необходими запознаване Неговата воля: „Истинската вяра и истинската молитва….са като две ръце чрез които човешкият молител улавя силата на вечната любов. Вяра е доверяване на Бога – вярване, че Той ни обича и знае, кое е за наше най-добро. Така вместо по нашия собствен път, тя ни води да изберем Неговия път“ („Евангелски служители“, стр. 259).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Когато приемем небесното ръководство, то е винаги в хармония с откритата Божия воля, истина и неговите десет заповеди. Библията и само Библията е единственият ни сигурен водач за да правим разлика между светлина и тъмнина, истина и заблуда.
Една дама мислела, че се вслушва в Божия глас, докато още обичала един любим грях. Известно време по-късно й се казало от същия глас да отиде и да убие някого. Тя го сторила. И тя още седи в затвора днес. Очевидно е, че тя е слушала гласа на дявола. Ние трябва да се погрижим щото всеки грях да бъде изповядан и оставен, а след това трябва да се молим, да четем Библията и да размишляваме върху изпълнения с любов живот на Христос. Дори и тогава ще чуваме два гласа, този на изкусителя и тихия и нежен глас на Светия Дух. Единствено чрез Божието слово ще можем да разпознаем кой е гласът който ни говори. Ние не можем да вървим с чувства. Трябва да зависим от Словото на живия Бог.
Скъпи Исусе, молим Те, помогни ни така да четем Библията и да се молим, че да можем по всяко време да правим разликата и да следваме само онова, което е право и честно и в хармония с Твоята открита воля.