Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

39. СЪВЕТИ ОТНОСНО ГЛАСУВАНЕТО– Избрани вести том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

39. СЪВЕТИ ОТНОСНО ГЛАСУВАНЕТО

Нашата работа е да бдим, да чакаме и да се молим. Изследвайте Писанията. Христос ни е дал предупреждение да не се сливаме със света. Трябва да излезем от света, да се отделим и да не се “допираме до нечисто” и тогава Бог казва: “Аз ще ви приема и ще ви бъда Отец и вие ще ми бъдете синове и дъщери” (2Коринтяни 6:17, 18). Каквито и мнения да поддържате по отношение на гласуването по политически въпроси, не трябва да го прогласявате писмено или гласно. Нашият народ трябва да мълчи по въпроси, които не са свързани с третата ангелска вест. Ако е имало някога народ, който се нуждае да бъде близо до Бога, това са адвентистите от седмия ден. Налице са странни намерения и планове. Горещо желание е обхванало мъже или жени да прогласяват и да се обвързват с неща, които не познават. Но мълчанието, запазено от Христос по много въпроси, бе много красноречиво…
Братя мои, няма ли да си спомните, че на никой от вас Господ не е заповядвал да публикува своите политически предпочитания в нашите вестници или да говори за тях в църквата, когато хората са се събрали да слушат словото Господне…
Като народ ние не трябва да се замесваме в политически въпроси. Всички биха направили добре да обръщат внимание на Божието слово и да “не се съвпрягат несходно с невярващите” в политически борби, нито да се свързват с тях във вярност към някаква идея или партия. Няма безопасна основа, на която могат да застанат и да работят съвместно. Верните и неверните нямат никаква обща база, на която да се срещнат.
Всеки, който нарушава едно правило от Божиите заповеди, е престъпник и на целия закон. Запазете в тайна своето гласуване. Не считайте за свой дълг да карате всеки да върши онова, което вършите вие (Писмо 4, 1898 г.)
Нашите пионери са стигнали до важно решение*
Снощи посетих събранието. Интересно събрание, всеки се чувстваше свободен. След като дойде времето за закриване, бе обсъден въпросът за гласуването. Джеймс говори пръв, след това ­ брат [Дж. Н.] Андрюс. Те считаха, че е най-добре влиянието ни да бъде поставено в полза на правото и срещу несправедливостта. Те смятат, че е право да се гласува в полза на представителите въздържатели, които да бъдат избрани да ръководят нашия град, вместо чрез мълчанието си да рискуваме тази служба да бъде заета от противници на въздържанието. Брат [Дейвид] Хюит разказа своята опитност от последните няколко дни и смята че е право да даде своя глас. Брат [Йосия] Харт изложи разумно становище. Брат [Хенри] Лайян. Никой друг не възразява срещу гласуването, но брат [Дж. П.] Келог започва да смята, че то е правилно. Има приятни чувства между всички. О, да можеха всички да действат в страх Божи!
Противниците на въздържанието са били днес в службата и са изразили по ласкателен начин своето одобрение към адвентистите затова, че не гласуват. Изразили са и надежда, че ще се придържаме към това становище и в бъдеще и че като квакерите няма да даваме гласа си. Сатана и неговите ангели днес са в активна дейност на земята. Дано обаче да бъдат разочаровани е моята молитва (Дневник на Е. Уайт за неделя 6 март 1859 г.).