Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

4. ИЗМАМНИТЕ ПРЕТЕНЦИИ НА ЛИЦА, ЧЕ СА РЪКОВОДЕНИ ОТ ДУХА – Избрани вести том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СРЕЩУ ИЗМАМНИТЕ ПРЕТЕНЦИИ НА ЛИЦА, ЧЕ СА РЪКОВОДЕНИ ОТ ДУХА

[На 12 ноември 1908 г. в Сейнт Хелена, Калифорния, дошъл ревностен вярващ със съпругата си. Те поискали разговор с Елън Уайт. Разказали є своите забележителни религиозни преживявания, които имали от около три години. Били започнали след неколкодневен пост и молитва, докато, според думите им “големи капки пот започнали да текат по челата им”. Те смятали, че са получили Светия Дух така, както първите апостоли. Претендирали, че говорят езици и че са се трудили ревностно за спасението на души, за да получат подобно духовно преживяване.
Били арестувани в източните щати и обвинени в упражняване на месмерично въздействие върху дете. След като ги разпитали, и прокурорът, и кметът заявили, че ако двамата не са на прага на лудостта, то са опасно близко до нея. Мъжът и жената твърдели, че в затвора им било казано “чрез Духа” да се държат, като че ли са луди. Резултатът бил, че Бог “вложил страх в онези хора, и те се боели да влизат в килията”.
Двамата смятали, че детето, заради което били обвинени в месмеризъм, също било получило дарбата на Духа на пророчеството и ги насочвало накъде да отидат. Твърдели, че чрез молитва лекуват болни, изгонват бесове и че били направили много други чудеса. Съпругът казал за съпругата си: “Духът действа чрез нея и ние вярваме, че това е дарбата на пророчеството, която трябва да се излее “над всяка плът”.
Следващите по-долу изявления са направени от Елън Уайт по повод на тази и други подобни прояви и движения.
Съставителите]
Божието дело се характеризира със спокойствие и достойнство
Преди две седмици, докато бях заета с писане, синът ми У. К. Уайт влезе в стаята и ми съобщи, че двама души желаят да разговарят с мене. Слязох във всекидневната. Там заварих един мъж и съпругата му. Те твърдяха, че следват Божието слово и вярват в свидетелствата. От три години насам имали някаква необикновена опитност. Изглеждаха искрени.
Изслушах ги, докато разказваха своите преживявания. След това им казах нещо за делото, което трябва да извършим, за да се противопоставим на фанатизма, появил се скоро след времето, когато очаквахме идването на Господа. През онези дни на изпитание някои от нашите най-скъпи вярващи бяха подведени да се увлекат във фанатизъм. Казах по-нататък, че преди края ще се наблюдават странни прояви у хора, които изповядват, че са водени от Светия Дух. Ще има такива, които ще считат за нещо велико и много важно подобни странни прояви, смятайки, че са от Бога. Но тяхното предназначение ще е да отклоняват умовете на мнозина от ученията на Словото.
На този етап от нашата история трябва да бъдем много внимателни и да се пазим от всичко, у което има и най-малкия приззнак на фанатизъм и безредие. Трябва да се пазим от всяка странна проява, която настройва скептично умовете на невярващите и ги кара да мислят, че като народ се ръководим от импулсивност и намираме удоволствие в шумотевиците и смущенията, придружаващи ексцентричните действия. В последните дни неприятелят на истината ще предизвиква изяви, нямащи нищо общо с действието на Духа, но предназначени да отклоняват и заблуждават всеки готов да приема нови и странни идеи.
Казах на този брат и на неговата съпруга, че нашата опитност веднага след отминаването на определената дата през 1844 г. ме кара да бъда много предпазлива в приемането на каквито и да било неща, подобни на онова, с което се сблъскахме тогава и което порицахме в името на Господа.
Нищо не би могло да навреди повече на Божието дело днес от това да позволим в църквите да навлезе дух на фанатизъм, придружен от странни действия, които неправилно ще се тълкуват като прояви на Божия Дух.
Докато братът и съпругата му описваха своите преживявания и твърдяха, че са резултат от приемането на Светия Дух, получен с апостолска сила, изглеждаше ми сякаш това е точно копие на същото, с което се сблъскахме някога и с което трябваше да се борим в нашата ранна опитност.
Към края на разговора брат Л. предложи да се помолим заедно, с мисълта, че евентуално по време на молитвата съпругата му ще изпадне в състоянието, описано от тях, и тогава аз бих могла да разбера дали е от Господа, или не. Не се съгласих, понеже бях получила наставление, че ако някой предлага да демонстрира тези странни прояви, това е решително доказателство, че не са от Светия Дух. Не трябва да позволяваме такива опитности да ни обезкуражават. Подобни неща ще стигат до нас от време на време. Нека не даваме никакво място на прояви, които на практика отклоняват ума от дълбокото влияние на Светия Дух. Божието дело винаги се е характеризирало със спокойствие и достойнство. Не можем да си позволим да одобряваме нещо, което внася смущение и отслабва нашето усърдие по отношение на великата работа, възложена ни от Бога за този свят ­ да го подготвим за Второто пришествие на Исус Христос (Писмо 338, 1908 г.).
Изявления на Елън Уайт по време на срещата
Разказвам ви за тези опитности, за да можете да разберете през какво сме преминали… Някои (фанатици след 1844 г.) танцуваха, клякаха и се изправяха, като викаха: “Слава, слава, слава, слава, слава, слава”. Понякога оставах неподвижна, докато свършат, а след това се изправях и заявявах: “Това не е начинът, по който Господ действа! Той не се стреми да направи впечатление по такъв начин. Трябва да отправяме умовете на хората към Словото като основа на нашата вяра”.
По онова време бях още дете, но въпреки това трябваше много пъти да свидетелствам против тези странни прояви. Ето защо винаги оттогава се стремя да бъда много, много внимателна, за да не позволя нещо от този род да се промъкне сред нашия народ. Всяка проява на фанатизъм отклонява ума от действителното доказателство на истината ­ самото Слово.
Вие може да имате последователно поведение, но други, които биха се повлияли от вас, може да възприемат крайно непоследователен начин на действие. В резултат много скоро бихме стигнали дотам, че да бъде невъзможно невярващите да си създадат правилна представа за нашата вест и дело. Трябва да отиваме при хората със здравото Божие слово. И когато те го приемат, Светият Дух може да дойде. А Той винаги идва, както съм заявявала и преди, по начин, препоръчващ сам себе си на човека със здрав разум. В нашето говорене, пеене и във всичките ни духовни прояви трябва да разкриваме спокойствието, достойнството и благочестивото страхопочитание, характерни за всяко истинско дете на Бога.
Съществува постоянна опасност да позволим в нашите среди да навлязат неща, изглеждащи като прояви на Светия Дух, но всъщност ­ плод на фанатичен дух. Докато позволяваме на неприятеля на истината да ни води по погрешни пътища, не можем да се надяваме да достигнем искрените по сърце с третата ангелска вест. Трябва да бъдем осветени чрез съобразяване с Божията воля. Страхувам се от всичко, което би имало тенденцията да отклонява ума от здравите доказателства на истината такава, каквато е разкрита в Божието слово. Много се страхувам от това! Наистина се страхувам! Трябва да държим мисълта си в границите на здравия разум, да не би неприятелят да дойде и да превърне всичко в безредие. Някои личности са с възбудим темперамент и лесно се оставят да бъдат въведени във фанатизъм. Ако позволим в църквите да навлязат неща, които биха могли да въведат такива хора в заблуда, скоро ще видим как тя се развива до крайност, а след това чрез поведението им върху цялата църква на адвентистите от седмия ден се лепва клеймо.
Фанатизмът ще се появява отново
Замислям се как някои от тези ранни опитности отново да се преиздадат, та повече от нашите хора да бъдат информирани, тъй като отдавна знам, че фанатизмът ще се появява отново и то по най-различни начини. Трябва да укрепим позициите си чрез изследване на Словото и да избягваме всички чудати и странни прояви, които някои бързат да “сграбчат” и да практикуват. Ако позволим на хаоса да навлезе в нашите редици, няма да можем да утвърдим делото, както би следвало…
През годините на Христовата служба на земята благочестиви жени подпомагаха Спасителя и Неговите ученици, за да върви делото напред. Ако враговете Му можеха да открият и най-малката нередност в поведението на тези жени, това веднага би сложило край на всичко. Те бяха съработници на Христос и на апостолите, но всичко бе поставено на такова високо ниво, че стоеше далече от каквато и да било сянка на подозрение. Не можеше да се намери повод за никакво обвинение. Умовете бяха отправени към Писанията, а не към отделните личности. Истината бе проповядвана разумно и така ясно, че всички можеха да я разбират.
Колко много се страхувам, да не би и най-малката проява от фанатично естество да се вмъкне сред нашия народ. Вярно е, че много хора е необходимо да бъдат осветени, но това трябва да става чрез послушание спрямо вестта на истината…
Не можем да позволим лесно възбудими личности сред нас да се изявяват по начин, унищожаващ влиянието ни над хората, които желаем да достигнем с истината. Необходими бяха години, за да победим неблагоприятното впечатление, което невярващите бяха придобили от адвентистите поради странните и нечестиви прояви на фанатични елементи сред нас през първите години от съществуването ни като отделно общество (Ръкопис 115, 1908 г.).
Съвет към един брат и към неговата съпруга
Скъпи братко и сестро Л.,
Неотдавна във видение през нощта ми бяха открити неща, които трябва да ви съобщя. Беше ми показано, че правите някои скръбни грешки. При изучаването на Писанията и свидетелствата сте стигнали до погрешни заключения. Делото на Господа ще бъде до голяма степен криво разбрано, ако продължите да работите, както сте започнали. Вие тълкувате погрешно Божието слово и Свидетелствата, а след това се стремите да въведете едно странно дело в съгласие със собствените си представи за тяхното значение. Дори сте си въобразили,че ви е дадена сила да изгонвате демони. Чрез влиянието, което оказвате върху човешкия ум, хора са били накарани да повярват, че са обладани от зли духове и че Господ ви е избрал за Свои служители, за да изгонвате тези духове.
С говорене, пеене и с други странни прояви, които нямат нищо общо с истинското действие на Светия Дух, твоята съпруга съдейства за изпадане във фанатизъм. Това в силна степен вреди на Божието дело, ако му се даде място в нашите църкви.
Братко мой и сестро моя, имам вест за вас! Вие тръгвате от фалшиви позиции. Твърде много от личното “аз” е втъкано във вашите прояви. Сатана ще дойде с омайваща сила чрез тях. Крайно време е да спрете. Ако Бог ви бе подарил специална вест за Своя народ, бихте живели и действали в съвършено смирение ­ не като на театрална сцена, а като кротки последователи на скромния Исус от Назарет. Бихте упражнявали съвършено различно влияние от сегашното.
Искреното желание да се прави добро на другите кара Христовия слуга да отхвърля всяка мисъл, въвеждаща във вестта на истината за последното време странни учения, които тласкат мъже и жени към фанатизъм. През този период от историята на света би трябвало да упражняваме най-съвършена бдителност в това отношение.
Някои от аспектите на опитността, през която преминавате, поставя в опасност не само собствените ви души, но и душите на много други хора, тъй като се позовавате на скъпоценните думи на Христос от Писанията и Свидетелствата, за да гарантирате истинността на своята вест. Вие се лъжете, че скъпоценното Слово, което е истина и само истина, и Свидетелствата, дадени от Господа за Неговия народ, ви подкрепят. Движени сте от погрешни подбуди и се обвързвате с подвеждащи изявления. Опитвате се да накарате Божията истина да подкрепя фалшиви чувства и неправилни действия, които са и несъстоятелни, и фанатични. Това прави десетократно, не ­ двайсетократно по-трудна работата на църквата за запознаването на хората с истините на третата ангелска вест (Писмо 358а, 1908 г.).
Вест към църквите в Калифорния
До нашите братя в Калифорния:
Снощи получих наставление за нашия народ. Струваше ми се, че съм на събрание, където се представяше странното дело на брат Л. и на съпругата му. Беше ми показано, че то е същото като провежданото в …, в щата Мейн и на други места след случилото се през 1844 г. Беше ми заръчано да се обявя решително против това дело.
Беше ми показано, че духът, вдъхновяващ брат и сестра Л., не е от Господа, но е все същият дух на фанатизъм, който винаги се е стремял да навлезе в църквата на остатъка. Прилагането на Писанията от тяхна страна като доказателство за особените им изяви е погрешно. Обявяването на личности за обхванати от демони, а след това молитвите за тях и претенциите, че дяволските духове са изгонени, е фанатизъм, който ще погуби всяка църква, одобряваща подобно дело.
Беше ми показано, че не би трябвало ни най-малко да насърчаваме такива демонстрации, а да предпазваме хората с решително свидетелство срещу всичко хвърлящо петно върху името на адвентистите от седмия ден и унищожававщо доверието във вестта на истината, която те трябва да занесат на света. Господ е извършил за народа Си велико дело, поставяйки го на благоприятна почва. Дълг на църквата е да развива своето влияние. Скъпоценни са думите: “Вие изследвате Писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелстват за Мене” (Йоан 5:39). Боговдъхновените думи, изучавани внимателно и прилагани с молитва, ще ни подготвят напълно за всяко добро дело.
Като църква имаме нужда постоянно да гледаме към Бога за ръководство. Живеем в зъл и покварен век. Опасностите на последните дни ни заплашват. Поради ширещото се навсякъде нечестие Сатана се осмелява да представя какви ли не измамни теории на хората, опитващи се да живеят смирено пред Бога и да не разчитат на себе си. Ще се приближават ли самоуверени, фанатични хора до тези скромни души, за да ги уверяват, че са обладани от зли духове, а след това да се молят за тях и да ги уверяват, че злите демони били изгонени? Това не са прояви на Божия Дух, а на друг дух.
Призовавам всяка църква да внимава и да се пази да не мисли лошо за онези вярващи, които поради факта, че не се доверяват на собственото си “аз”, се боят, да не би да нямат Светия Дух. Има хора, които следват по-скоро собствените си пътища, отколкото Божиите. Те не са оценили светлината, която Бог милостиво им е дал, и поради това са загубили способността да различават мрака от светлината. Мнозина са слушали твърде много за пътя, който би трябвало да следват, но са пренебрегвали Божиите изисквания към себе си. Техните дела не откриват принципите на истината и светостта. Точно тази категория хора по време на изпитания ще приеме фалшиви и заблуждаващи теории на мястото на Божията истина.
Голяма светлина е била дадена на Божия народ! Нека той се събуди и да върви напред към съвършенство. Ще бъдете изложени на заблудите на сатанинските служители. Ще ви връхлетят страшни вълни на фанатизъм. Но Бог ще избави хората, които сериозно Го търсят и се посвещават на Неговата служба (“Пасифик юниън рикордър”, 31.12.1908 г.).