Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

4. УСЪРДНИ В МОЛИТВА – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

4. УСЪРДНИ В МОЛИТВА
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Изповядайте един на друг прегрешенията си и молете се един за друг, за да изцелеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния“ (Яков 5:16).

ВЪПРОС:
Как можем да навлезем в опитността на усърдната молитва?

ОТГОВОР:
Усърдна, постоянна молитва: „Ако Спасителят на човеците, Божият Син, чувстваше нуждата от молитва, колко повече трябва слабите, грешни смъртни да чувстват необходимостта от усърдна, постоянна молитва.
Нашият небесен Отец очаква да ни подари пълнотата на благословението Си. Наша привилегия е да пием изобилно от извора на неограничената любов. Колко учудващо е това, че се молим толкова малко! Бог е готов и желае да чуе искрената молитва на най-скромния от Своите деца….
Защо трябва синовете и дъщерите на Бога да чувстват неохота за молитва, когато молитвата е ключът в ръката на вярата, за отваряне на небесната съкровищница, където се съхраняват безграничните резерви на силата?“ („Пътят към Христос“, стр. 94,95)
Молете се с вяра: „Вярата не е чувство… Истинската вяра в никакъв смисъл не е свързана с дързостта, защото дързостта е сатанинската имитация на вярата….
Да говорим за религията по един случаен начин, да се молим без душевен глад и жива вяра, това нищо не ползва…
Човеците считат вярата за мнение. Но спасителната вяра е една договорна сделка, чрез която онези, които приемат Христос се свързват във заветна връзка с Бога. Истинската вяра е живот. Живата вяра означава повишение на енергията, уповаващо доверие, чрез които душата става побеждаваща сила“ („Евангелски служители“, стр. 260,261).
Стойността на настойчивото искане: „Бог не казва, поискайте веднъж и ще получите. Той ни казва да искаме. Неуморно да постоянстваме в молитва. Настойчивото искане довежда молителя в по напрегнато състояние и му дава повишено желание да получи нещата, за които се моли….
Но мнозина нямат жива вяра. Поради тази причина те не виждат много от Божията сила…Те планират и замислят, но се молят малко и имат малко истинско доверие в Бога. Те мислят че имат вяра, но това е само моментен импулс. Като не успяват да осъзнаят собствената си нужда или желанието на Бога да им даде, те не постоянстват в поддържането исканията си пред Господа.
Нашите молитви трябва да са така усърдни и настойчиви, каквато беше молбата на приятеля в нужда, който просеше хлябовете по среднощ. Колкото по усърдно и настойчиво искаме, толкова по-тесен ще бъде духовния ни съюз с Христос“ („Притчи Христови“, стр. 145,146).
Сатана губи битката: „Когато Сатана види, че има опасност да изгуби някоя душа, той ще напрегне силите си до крайност за да я задържи… Но ако този, който е в опасност постоянства и в своята безпомощност се хване за заслугите на Христовата кръв, нашият Спасител, чува усърдната молитва, отправена с вяра и изпраща едно подкрепление от превъзхождащи в сила ангели,за да го избави. Сатана не може да понася призоваването в молитва на Неговия силен съперник,защото се страхува и трепери пред Неговата сила и величие. При звука на усърдната молитва,цялото сатанинско войнство се разтреперва“ („Свидетелства“, том 1, стр. 345,346).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Любящи Исусе, толкова много от нас сме почти без вяра и невярващи. Ние имаме много малко жива вяра в един чуващ и отговарящ на молитвите Бог, Който върши чудеса. И като резултат на това, виждаме толкова малко от всемогъщата Божия ръка, проявяваща силата си между нас.
Колко утешително, насърчително и съграждащо вярата е да четем за Твоя пример. Ти редовно, усърдно и горещо се молеше на Отец и доказваше Своята искреност, като ценеше молитвата повече от съня си.
Молим Те, помогни ни чрез Духа Си да познаем от опит какво означава постоянна, неколеблива, настойчива, служеща искрена молитва, изразена чрез думи на вяра.
Не отпадащата молитва с вяра, без съмнение ще подвижи всемогъщата ръка на Бога. Нека се молим така, щото да имаме привилегията да видим с радост, как слушащия и отговарящ молитви Бог, Който върши мощни чудеса, работи и в нас и чрез нас.