Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

41. НАВЛИЗАНЕ В МОЛИТВЕНИЯ ДУХ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

41. НАВЛИЗАНЕ В МОЛИТВЕНИЯ ДУХ
БИБЛЕЙСКА МИСЪЛ:
„Ще се помоли на Бога и Той ще бъде благосклонен към него; и ще види лицето Му с радост; защото ще възвърне на човека правдата му“ (Йов 33:26).

ВЪПРОС:
Тъй често е трудно да се молиш! Как може човек да навлезе в молитвения дух?

ОТГОВОР:
Поставени в Божието присъствие: „Молитвата, било когато е отправена публично, в семейния олтар или насаме, поставя човека пряко в присъствието на Бога“ („Моят живот днес“, стр. 18).
Време отделено за размишление и молитва: „Ние също трябва да имаме време отделено за размишление и молитва, и за получаване на духовно освежение. Ние не ценим силата и продуктивността на молитвата както би трябвало. Молитва и вяра ще извършат това, което никоя сила на земята не може да постигне“ („По стъпките на Великия лекар“, стр. 509).
Отделете си място, където можете да бъдете сами с Бога: „Имайте си едно място за тайна молитва. Исус имаше избрани места за общение с Бога и ние трябва да имаме своите. Трябва често да се оттегляме на някое място, колкото и скромно да е, където можем да бъдем сами с Бога.
В тайното място за молитва, където никое око, освен Божието не прониква, трябва да изливаме най-скритите си желания и копнежи“ („Мисли от планината на благословението“, стр. 84).
Четенето на Библията приготвя ума за молитва: „Молитвата, о, как тази скъпоценна привилегия е пренебрегната! Четенето на Словото на Бога приготвя ума за молитва… Молитвата е силата на християнина. Когато е сам, той не е сам, той чувства присъствието на Един, Който е казал: ‘Ето, аз съм винаги с вас'“ („Свидетелства“, том 1, стр. 504).
„Трябва да пристъпваме с почтителност към изучаването на Библията, и да чувстваме, че се намираме в Божието присъствие… Всеки ученик, когато отваря Светите писания, трябва да иска просветлението на Светия в Дух; и е дадено сигурното обещание, че ще му се даде“ („Свидетелства за проповедници“, стр. 107,108).
Песента – оръжие срещу обезсърчението: „Нека хвала и благодарност биват изразявани чрез песен. Когато сме изкушавани вместо да даваме израз на чувствата си, нека чрез вяра да отправяме благодарствена песен към Бога.
Песента е оръжие, което винаги можем да използваме против обезсърчението“ („По стъпките на Великия лекар“, стр. 254).
Мисъл за Бога и хваление: „Ако само бихме мислили за Бога тъй често, както имаме доказателства за Неговата грижа към нас, ние винаги бихме Го имали в мислите си и бихме намирали удоволствие да говорим за Него и да Го хвалим“ („Пътят към Христа“, стр. 102).
Какво да правим, когато нямаме желание да се молим? „Когато най-малко изпитваме желание да общуваме с Бога, нека се молим най-много. Като правим така, ще разкъсаме примката на Сатана, облакът на тъмнината ще изчезне, и ще почувстваме сладкото присъствие на Исус“ („Исторически скици“, стр. 146).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Дяволът ще направи каквото и да е и всичко за да ни попречи да имаме продължителни периоди на молене. Той ще ни държи твърде заети с телевизията и други предприятия, ще се погрижи за това времето ни да бъде изразходвано и да не ни остане време да бъдем с Бога. Или още, силите на тъмнината ще ни въвлекат в спорове и аргументи, в оплаквания роптание и критики и чрез тези неща ще обезсилят желанието за молитва.
Имаме нужда да си намерим едно спокойно място, където редовно да отиваме и да общуваме с небето. Само тук, насаме с Бога, ние откриваме сърцата и умовете си и сваляме товара си, искаме помощ, търсим мъдрост, ръководство и помазване със Светия Дух за текущия ден. Нека се молим, величаем, славим, обожаваме и се прекланяме пред Господа с молитви и песни на благодарност.
„Благославяй Господа, душе моя, всичко вътре в мен, да хвали святото Му име“ (Пс. 103:1).