Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

42. ОТГОВОРНОСТТА НИ КЪМ ДРУГИТЕ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

42. ОТГОВОРНОСТТА НИ КЪМ ДРУГИТЕ
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Молете се един за друг.Голяма сила има усърдната молитва на праведния“ (Яков 5:16).

ВЪПРОС:
Кои са някои от приоритетните лица за които трябва да се молим?

ОТГОВОР:
Роднини и приятели: „Нека тези, които желаят да работят за Бога да започнат от дома, в своята домашна среда, съседството, между своите приятели. Тук те ще намерят едно благоприятно мисионско поле“ („Свидетелства“, том 6, стр. 428).
„В частните си молитви всички имат привилегията да се молят толкова дълго, колкото желаят и да бъдат така подробни, колкото намерят за добре. Те могат да се молят за всичките си роднини и приятели“ (също там, том 2, стр. 578).
„Бог е обещал да даде мъдрост на онези, които просят с вяра и Той ще направи точно така както е казал. Той е доволен от вярата, която приема Неговото Слово. Майката на Августин се молела за обръщането на сина си. Тя не виждала доказателство, че Божият Дух има влияние в сърцето му, но не се обезсърчавала. Тя слагала пръста си на текстовете, представяйки на Бога Собствените Му думи и молела, както само една майка може да го прави. Дълбокото й смирение, усърдната й настойчивост, непоколебимата й вяра победили и Господ й дал желанието на сърцето й. И днес Той е също така готов да слуша моленията на Своя народ“ (също там, том 5, стр. 322,323).
Младежи на военна служба: „Когато те (твоите деца) постъпиха в армията, молитвите ти ги последваха. Те бяха чудно запазени от повреда… Колко много молитви бяха депозирани в небето за запазването на тези синове в послушание на Бога, да посветят живота си за Негова слава!“ (също там, том 2, стр. 275 – от едно лично свидетелство към една майка след Гражданската война).
Обезсърчените: „Има мнозина, които са загубили надежда. Върнете им слънчевата светлина. Мнозина нямат вече кураж. Говорете им думи на ободрение. Молете се за тях“ („Притчи Христови“, стр. 418).
„Онези, които ни нараняват: „Бог възвърна плена на Йов, когато той се помоли, не само за себе си, но за онези, които му се противяха. Когато той се почувства сърдечно желаещ, да помогне на душите, които бяха се провинили спрямо него, тогава сам той получи помощ. Нека се молим не само за себе си, но и за онези, които са ни наранили и продължават да ни нараняват.Молете се, молете се, особено в ума си. Не давайте на Господа почивка; Неговите уши са отворени за да чуе искрените, умоляващи молитви, когато душата е смирена пред Него“ (коментар на Елена Г. Вайт, АБК, том 3, стр. 1141).
Насърчение да се молим за вече споменатите и други: „Изкупените ще бъдат съучастници в Неговата (Христовата) радост, като гледат между благословените, онези които са били спечелени за Христос чрез техните молитви, техните усилия и тяхната с любов жертва“ („Великата борба“, стр. 647).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Ние трябва да се молим и никога да не се отказваме, независимо какво се случва, за нашите скъпи съпруги или съпрузи и деца, техните съпрузи и съпруги внуци и за всичките ни роднини и приятели. После, ние трябва да се молим за много хора които са поискали да се молим за тях. Нека се молим също за Божиите деца във и извън нашата църква и да се молим за всички хора във всички религии, бил те евреи, мюсюлмани, християни или други.
Много скоро всеки вярващ в Йехова, Който е Богът на Авраам, Исаак и Яков ще бъде изпробван и опитан, както беше Йов, за да се види дал ще бъдем последователни и верни. Всеки жив човек на тази земя ще трябва да вземе решението или да последва „Новия Световен Ред“, „Единното световно правителство“, „Единната Световна Църква“, която евентуално ще бъде ясно видяна във възстановяването на Новата Римска Световна Империя, или да последва Божието слово. Или ще трябва да приемем белега на звяра или да бъдем запечатани чрез Светия Дух за Бога.
Помогни ни, Татко да се молим със съчувствие населението на този свят да познае разликата, и онези от нас, които я знаят да не се откажат от скъпоценната ни вяра.
Господи, молим Те, имай милост и ни опази верни!