Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

43. ОСЛУШВАЙТЕ СЕ ЗА БОЖИЯ ГЛАС – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

43. ОСЛУШВАЙТЕ СЕ ЗА БОЖИЯ ГЛАС
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Слушайте гласа Ми и Аз ще ви бъда Бог, и вие ще ми бъдете люде! И ходете по всичките пътища, по които ви заповядвам, за да ви бъде добре“ (Еремия 7:23).

ВЪПРОС:
Какво е необходимо да направим, за да станем способни да чуваме Божия глас, когато говори на сърцата ни?

ОТГОВОР:
Трябва да се ослушваме: „Христос постоянно изпраща вести към онези, които се ослушват за Неговия глас“ („По стъпките на Великия лекар“, стр. 509).
Изолирайте се от човешки гласове: „Когато всеки друг глас замлъкне, и в тишина зачакаме пред Него, мълчанието на душата прави по-различим Божия глас“ („Животът на Исус“, стр. 363).
Изучавайте и се молете: „Чрез изучаване на Писанията, чрез усърдна молитва, те (всеки един) могат да чуят вестта Му към тях: ‘Замълчете и познайте, че Аз съм Бог'“ („Основи на християнското възпитание“, стр. 441).
„Онзи, който не прави нищо друго, а само се моли, скоро ще престане да се моли или молитвата му ще стане формална, рутинна“ („Пътят към Христа“, стр. 101).
Библията е Божият глас: „Библията е Божият глас, който ни говори тъй сигурно, като ако го чувахме със собствените си уши“ („Свидетелства“, том 6, стр. 393).
„Писанията трябва да се приемат като Божие слово към нас, не просто написано, но изговорено…
Така е с всичките обещания на Божието слово. В тях Той ни говори лично, говори ни тъй пряко, както ако можехме да чуваме гласа Му“ („По стъпките на Великия лекар“, стр. 122).
„Никога не се опитвайте да изследвате Писанията, ако не сте готови да слушате… Божието слово, както ако сам Неговият глас ви говореше пряко чрез живите пророци“ (коментар на Елена Г. Вайт, АБК, том ?, стр. 919).
Гласът на дълга – Божий глас: „Нищо не ще даде такава ясна себепреценка, както тайната молитва… Ясни, прости задължения, които не трябва да се пренебрегват, ще се открият пред вас“ („Свидетелства“, том 5, стр. 163).
„Няма помощ за мъж, жена или дете, които не желая да слушат и се покоряват на гласа на дълга, защото гласът на дълга, е гласът на Бога“ („Свидетелства за проповедници“, стр. 402).
Съвестта – Божий глас: „Съвестта е гласът на Бога“ („Свидетелства“, том 5, стр. 120).
„Ние трябва да противостоим и да победим наклонността и да сме послушни на гласа на съвестта без възражения или компромис, да не би нашепването й да прекъсне и желанието и импулсът ни завладеят“ („Избрани вести“, кн. 1, стр. 28).
Светият Дух: „Друг начин по който Божият глас може да бъде чут е чрез апелите на Неговия Свети Дух, който произвежда впечатления върху сърцето“ („Свидетелства“, том 5, стр. 512).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Евентуално всеки искрен и истински вярващ в святото Триединство ще чуе гласа на Светия Дух. Този глас ще стане по-силен и по-ясен като се подчиняваме на откритата истина и я следваме с целите си сърца и умове. Когато с помощта на Бога, доведем цялото си същество под контрола на Светия Дух, ще чуем Неговия глас. Няма преки пътища, няма лесен път, случайните търсачи не ще бъдат водени от онзи тих и нежен глас.
Любвеобилно Триединство, молим Те, помогни ни да развием едно отношение, което е действително, живо, трептящо и прогресиращо чрез сърдечна усърдна молитва с вяра. Благодарим ти за Твоето обещание, което с цяло сърце вярваме! че ще чуем глас зад себе си, който ще ни казва: Този е пътят, ходете по него. Благодарим Ти Господи за Твоят водещ ни глас.