Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

44. ГИБЕЛНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ХИПНОЗАТА* – Избрани вести том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

44. ГИБЕЛНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ХИПНОЗАТА*

Предупреждение до лекари, прилагащи хипнотични методи
Брат и сестра Н., в името на Господа ви моля да помните, че ако не промените отношението си към науката за лекуване на ума; ако и двамата не разберете, че имате решителна нужда от обръщане към Бога и от преобразяване на собствените ви умове, ще бъдете “камъни за препъване” ­ жалка гледка за ангели и за човеци.
Истината е оказала върху вас съвсем малко влияние. Опасно е за когото и да било, независимо колко е добър, да се опитва да влияе на ума на друг човек и да го поставя под контрола на своя ум. Нека да ви кажа, че лекуването на душата** е сатанинска наука. Вече сте отишли достатъчно далече в това, за да поставите в опасност бъдещия си духовен живот. Откакто тази мисъл за първи път намери достъп във вашите умове, тя е претърпяла гибелно развитие. Ако не сте способни да проумеете, че Сатана е главният изобретател на тази “наука”, няма да ви бъде толкова лесно, колкото предполагате, да скъсате с нея из корен. Цялата є философия е шедьовър на сатанинската измама. Заради собствените си души, скъсайте с всичко, което се отнася до това! Всеки път, когато въвеждате в ума на друг човек идеи, свързани с тази наука, за да придобиете контрол над неговия ум, вие сте на сатанинска почва и решително сътрудничите на лукавия. Заради собствените си души, скъсайте с тази примка на неприятеля!
Нито един от вас не трябва да изучава “науката”, предизвикала вашия интерес. Това е равностойно да се къса плод от дървото за познаване на доброто и злото. Бог да не допусне както вие, така което и да било друго същество да се научи и да учи и други на такава “наука”! Фактът, че сте имали вече нещо общо с нея, дори само този факт, би бил достатъчен да ти покаже, братко Н., че не си достоен да бъдеш главен лекар на санаториума…
Занимавайки се с подобно лечение на душата, вие вече сте яли от дървото за познаване на добро и зло, което Бог е забранил на човека да докосва. Крайно време е да погледнете към Исус и чрез съзерцаване на Неговия характер да се промените по Божие подобие.
Отхвърлете от себе си всичко, което намирисва на хипноза ­ “науката”, чрез която действат сатанинските инструменти (Писмо 20, 1902 г.).
Съвет относно публикуването на книги за хипнозата
[В продължение на години, в старанието да се извлече по-голяма печалба от машините и съоръженията в нашите издателства, закупени за печатане на вестта, се предприе известна търговска дейност. Дойде време, когато сред другите книги бе приета за публикуване и една с вреден характер. За тази тъжна опитност се споменава в “Свидетелства”, т. VII, стр.164-168 и в следващата статия, занимаваща се с публикуването на литература за хипнозата.
Съставителите]
Ще се съгласят ли мениджърите да станат агенти на Сатана, като публикуват книги, занимаващи се с хипнозата? Ще бъде ли въведена в издателството такава проказа?… Сатана и неговите инструменти са работили много дейно и прилежно. Ще даде ли Бог благословението Си на издателството, ако то приема измамите на неприятеля? Дали институциите, представящи се пред обществото като свети на Господа, ще станат училища, в които работниците им ядат от плода на забраненото дърво? Ще съдействаме ли на Сатана да се промъква в крепостта на истината, за да въвежда своите пъклени “науки”, както направи в рая? Способни ли са хората, които са в сърцето на делото, да различават истина от заблуда? Нима точно те не могат да проумеят ужасните последици от подпомагане на влиянието на злото?
Дори да спечелехте милиони долари от подобна работа, каква стойност има спечеленото в сравнение със страшното зло, което се нанася чрез публикуване на сатанинските лъжи, и като се дава възможност светът да каже, че книги, съдържащи заблуди, са били публикувани от издателството на адвентистите от седмия ден и разпространени по света?
Събудете се и осъзнайте, че вашите печатарски машини са отпечатвали дяволските лъжи. Нека онези, които познават истината, да действат като мъдри хора, поставяйки цялата тежест на своето влияние на страната на истината и правдата (Писмо 40, 1901 г.; “До управляващите нашите издателства”, 16 октомври 1901 г.).
Науките, които се занимават с душата
В тези дни, когато скептицизмът и неверието често пъти се явяват в научни одежди, трябва да бъдем нащрек от всяка страна. Чрез тези средства големият противник успява да измами хиляди и да ги води като пленници на своята воля. Огромни са предимствата, които той извлича от науките, занимаващи се с човешкия ум. Тук той пропълзява незабелязано като змия, за да покварява Божието дело.
Това навлизане на Сатана чрез човешките науки е много добре премислено. Чрез френологията, психологията и месмеризма той достига пряко до хората от това поколение и действа със силата, характерна за края на благодатното време. По този начин умовете на хиляди са били отровени и доведени до неверие. Докато се вярва, че един човешки ум по чудотворен начин може да влияе на друг, Сатана е готов да използва всяко предимство и да действа във всяка посока. И докато посветилите се на тези “науки” ги аплодират до небесата поради големите и добри резултати, които се твърди, че са постигнати чрез тях, малко знаят каква сила за зло подпомагат. Това е силата, която тепърва ще действа “с всички знамения и лъжливи чудеса, с цялата измама на неправдата”. Помни добре за влиянието на тези науки, скъпи читателю, защото конфликтът между Христос и Сатана още не е приключил…
Пренебрегването на молитвата кара хората да разчитат на собствената си сила и отваря вратата за изкушението. В много случаи въображението е пленено от научни изследвания и хората се ласкаят от съзнанието за собствената си мощ. Науките, които се занимават с човешкия ум, са въздигани високо. Те са добри, но на своето място*.
Завладени от Сатана, те стават мощни средства за измама и за унищожаване на души. Неговите изкусни хитрини се приемат като дар от небето и по този начин той постига поклонението, към което се стреми. Светът, който си въобразява, че извлича полза от френологията и от животинския магнетизъм, никога не е бил толкова покварен, колкото сега. Чрез тези “науки” добродетелта се унищожава и се поставят основите на спиритизма (“Знамения на времето”, 6 ноември 1884 г.)
Как да се предпазим от измамните влияния*
Сатана често пъти намира мощен инструмент за зло в лицето на силата, която един човешки ум е способен да упражни върху друг ум. Това влияние е така измамно, че личността, оформяна чрез него, често не съзнава силата му. Бог ми е заръчал да отправя предупреждение срещу това зло, та неговите служители да не бъдат завладени от измамната сила на Сатана. Неприятелят майсторски върши работата си и, ако Божият народ не е ръководен постоянно от Светия Дух, ще падне в примките му.
Хиляди години Сатана е експериментирал с възможностите на човешкия мозък и го познава много добре. Чрез своите фини действия във времето на края той създава връзки между човешкия и своя ум, пропивайки го със своята мисъл. Той върши работата си по такъв начин, щото мнозина приели неговото ръководство не знаят, че са управлявани от него по волята му. Големият измамник се надява така да обърка умовете на мъже и на жени, че да не се чува никакъв глас, освен неговия.
Когато Исус Христос разкри на ап. Петър времето на изпитанието и страданието, стоящо точно пред него, апостолът отговори: “Бог да ти се смили, Господи! Това никак няма да стане с Тебе” (Матей 16:22). Тогава Спасителят заповяда: “Махни се от Мене, Сатано!” (Матей 16:23). Сатана говореше чрез Петър и го караше да играе ролята на изкусител. Петър не подозираше присъствието на Сатана, но Христос можа да различи присъствието на измамника и чрез укора си към ап. Петър, всъщност се обърна към истинския враг.
При един случай, когато говореше на дванадесетте, имайки предвид Юда, Христос заяви: “Един от вас е дявол” (Йоан 6:70). Често пъти в дните на Своята земна служба Спасителят виждаше противника до Себе Си в човешки образ, когато Сатана като нечист дух завладяваше човеци. Лукавият завладява умовете на много хора и днес. В моите трудове за Божието дело много пъти съм срещала личности, завладени по този начин, и в името на Господа съм смъмряла злия дух.
Сатана не завладява човешкия ум насила. Докато хората спят, неприятелят сее плевели в църквата и върши своето нечестиво дело. Когато човекът “не разбира словото” (Матей 13:19), Сатана ограбва посаденото в сърцето добро семе. Когато мъже и жени се намират в такова състояние, когато духовният им живот не се храни постоянно от Божия Дух, лукавият може да им придаде своя дух и да ги кара да вършат неговите дела…
Умолявам те да отхвърлиш от живота си всяко действие, което не носи одобрението на Бога. Приближаваме се към края на земната история. От ден на ден битката става все по-ожесточена (Писмо 244, 1907 г.).