Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

44. МОЛЕТЕ СЕ В ХРИСТОВОТО ИМЕ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

44. МОЛЕТЕ СЕ В ХРИСТОВОТО ИМЕ
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя“ (Йоан 14:13,14).

ВЪПРОС:
Какво означава да се молим в името на Исус? Защо е върховно важно да се молим в Неговото име?

ОТГОВОР:
Повече от споменаването на Неговото име: „Да се молим в името на Исус е нещо повече от просто споменаването на това име в началото и края на една молитва. То е да се молим в ума и духа на Исус, докато вярваме обещанията Му, осланяме се на Неговата благодат и вършим Неговите дела“ („Пътят към Христа“, стр. 100,101).
Жизнена сила в Христовото име: „Учениците трябваше да придвижват напред своето дело в името на Христос. Всяка тяхна дума и действие трябваше да приковава вниманието върху Неговото име, като притежаващо жизнената сила чрез която можеха да бъдат спасени грешници….В Неговото име те трябваше да представят молбите си на Отец и щяха да получават отговор… Нищо в Неговото царство не трябваше да бъде признато, ако не носеше неговото име и надпис“ („Делата на апостолите“, стр. 28).
Неговото име дава ползотворност: „‘Искайте в мое име’, казва Христос… Това ще даде на молитвите ви ползотворност и Отец ще ви даде богатствата на Своята благодат. Каквото и да поискате, ще получите, за да бъде радостта ви пълна“ („Свидетелства“, том 8, стр. 178).
Бог почита Христовото име: „‘Ако искаме нещо според Неговата воля, Той ни слуша; и ако знаем,че ни слуша за каквото и да поискаме, знаем,че получаваме това, за което сме Го помолили’ (Йоан 5:14,15). След това настоявайте за молбата си пред Отец, в името на Исус. Бог ще почете това име“ („Притчи Христови“, стр. 148).
Тайната на успеха: „Още когато Христовите ученици не бяха запознати с неограничените възможности на Спасителя и Неговата сила, Той им каза: ‘До сега не сте искали нищо в Мое име’ (Йоан 16:24). Той обясни, че тайната на техния успех щеше да бъде в искането на сила и благодат в Неговото име. Той щеше да бъде в присъствието на Отец, за да изисква помоленото от тях…
Няма нито един между живите, който има някаква сила, която не е получил от Бога и източникът откъдето идва тя е отворен и за най-слабото човешко същество. ‘Каквото и да поискате в Мое име’, каза Исус, ‘ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина’, ‘Ако поискате нещо в Мое име, Аз ще го сторя’ („Животът на Исус“, стр. 667).
Удоволствие е за Бога да отговаря: „Не само трябва да се молим в Христовото име, но и чрез вдъхновението на Светия Дух. Това обяснява, какво е значението на думите: ‘Духът ходатайства за нас с неизказани въздишки’ (Римл. 8:26). Такава молитва Бог с удоволствие отговаря. Когато със усърдие и енергия отправяме молитва в името на Христос, в самата тази енергия се съдържа един залог от Божия страна, че Той е готов да отговори на молитвата ни ‘несравнено повече отколкото искаме или мислим'“ (Ефес. 3:20)“ („Притчи Христови“, стр. 147).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Няма друго име на небето или на земята, чрез което можем да бъдем подпомогнати, спасени, изкупени, защитени, изцелени или възстановени.
Името на Исус е над всяко друго име. Щастливи, доволни и благословени са Неговите деца, които приемат с доверие, слушат, и следват неговия съвет и ръководство.
Той победи Сатана и всичките му зли ангели на Голгота. Следователно, когато се молим в Исусовото име, ние сме уверени в определена победа над силите на мрака, над нашата зла природа, светът и всички изкушения на врага
Слава на Бога във висините! Слава, почест и благодарност да бъдат на Онзи, Който живее во веки веков.
Благодарим ти, Боже за Твоята любяща грижа и дарове и за вечното Ти спасение чрез нашия Господ и Спасител Исус Христос.