Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

45. ГЛАВНИЯТ ТОВАР НА ХРИСТОС – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

45. ГЛАВНИЯТ ТОВАР НА ХРИСТОС
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Обаче Аз ви казвам истината,за вас е по-добре да отида Аз, защото ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви Го изпратя“ (Йоан 16:7).

ВЪПРОС:
Когато Христос живееше на земята, как прекарваше по-голямата част от времето Си? Кой беше главният предмет, върху който проповядваше?

ОТГОВОР:
Христос прекарваше много време в молитва: „Цели дни бяха посвещавани на работа и цели нощи бяха прекарвани в молитва, за да може да бъде подкрепен да посрещне врага и усилен да помогне на идващите при Него за облекчение“ („Евангелски служители“, стр. 115).
Молитвата, част от всекидневната Му програма: „От часовете прекарани с Бога, Той излизаше сутрин след сутрин за да раздава небесната светлина на човеците. Всеки ден Той получаваше ново кръщение от Светия Дух. В ранните часове на новия ден, Господ Го събуждаше от съня Му и душата и устните Му бяха помазвани с благодат, за да я придава на други“ („Притчи Христови“, стр. 139).
Учениците дълбоко впечатлени от секретната Му молитва: „Сърцата на слушащите ученици бяха дълбоко засегнати. Те бяха забелязали колко често той прекарваше дълги часове в уединение общувайки със своя Отец. От часовете прекарани с Бога Той се зареждаше с небесната светлина, която сутрин след сутрин излизаше да споделя с човеците. Учениците бяха достигнали до извода че има връзка между неговите часове за молитва и силата на словата и делата Му“ („Мисли от планината на благословението“, стр. 102,103).
„Често Той прекарваше по цели нощи на молитва в планината“ („Животът на Исус“, стр. 419).
Главният товар на Неговото проповядване: „Христос, великият Учител, имаше неограничен избор от теми, но тази на която се спираше най-много беше даряването на Светия Дух. Какви велики неща предсказа за църквата по причина на този дар. И все пак, кой е най-малко застъпваният предмет сега? Кое обещание е по-малко изпълнено? Изнася се едно случайно слово върху Светия Дух и след това предметът се оставя за допълнително разглеждане“ („Избрани вести“, кн. 1, стр. 156,157).
Донася всички други благословения: „Изливането на Духа в дните на апостолите беше ‘ранният дъжд’ и неговият резултат беше славен. Но късният дъжд ще бъде по-изобилен…
Обещанието за Духа е нещо, за което малко се мисли; и резултатът от това е такъв, какъвто би могъл да се очаква – духовна суша, духовен мрак, духовен упадък и духовна смърт. Вниманието се заема от малки неща и божествената сила, която е необходима за растежа и просперитета на църквата и която би донесла всички други благословения след себе си, отсъства, въпреки че е предложена в безкрайната си пълнота и изобилие.
Отсъствието на Духа е, което прави благовестието тъй безсилно“ („Свидетелства“, том 8, стр. 21).
„Молете се за Светия Дух. Бог стои зад всяко обещание, което е дал“ (също там, стр. 23).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Обещанието за Светия Дух, е тъй несъмнено и тъй сигурно, че можем да се осланяме на Него със същата увереност, с която знаем че слънцето ще изгрее всяка сутрин. Но Той не ще дойде в сила, докато не бъде поканен. Само онези, които стават рано или полагат старателни усилия през деня за едно все по-голямо изпълване и обличане в сила ще Го получат.
Христос е обещал,че ако искаме, търсим и хлопаме, със сигурност ще получим в пълна, стърсена и абсолютно изобилна мярка.
Мили Спасителю, молим Те, помогни ни да вярваме в Твоето Слово и особено в мощния дар на Твоя Свят Дух. И дано с голяма радост преживеем опитността да видим как Твоят Свети Дух протича през нас с любов и съчувствие към този загиващ свят.