Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

46. ХРИСТОС НАШИЯТ ПОСРЕДНИК – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

46. ХРИСТОС НАШИЯТ ПОСРЕДНИК
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Един е Бог и един е Посредникът между Бога и човеците, Човекът Христос Исус“ (1 Тим. 2:5).

ВЪПРОС:
Как човек може да възприеме делото на Христос като Посредник?

ОТГОВОР:
„Изучавайте посредническата Му работа“: „На остров Патмос апостол Йоан получи откровение за онези неща, които Бог искаше той да предаде на хората. Изучавайте тези откровения… Наблюдавайте живота и характера на Христос и изучавайте посредническата Му служба. Тук има безкрайна мъдрост, безкрайна любов, безкрайна правда, безкрайна милост“ („Свидетелства“, том 6, стр. 59).
Христос свързващото звено: „Христос е свързващото звено между Бога и човека. Той е обещал личното Си посредничество. Той поставя всичките заслуги на Своята правда на страната на молителя… Когато пристъпваме при Бога чрез достойнството и заслугите на Изкупителя, Христос ни поставя близо до Себе Си, като ни обгръща с човешката Си ръка, докато с божествената Си ръка хваща трона на Вечния… Той обещава да чуе и отговори молбите ни.
Да, Христос стана посредник в молитвата между човека и Бога.Той стана също и посредник на благословението между Бога и човека“ (също там, том 8, стр. 178).
Исус наш представител: „‘Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение’, обхваща човечеството. Бог говори за Исус, като за наш представител… Славата, която почива на Христос, е залог за любовта на Бога към нас. Тя говори за силата на молитвата, как човешкият глас може да стигне до Божието ухо и молбите ни да намерят прием в небесните дворове… Гласът, Който говори на Исус, казва на всяка вярваща душа: „Това е моето възлюбено дете, в което благоволя“ („Животът на Исус“, стр. 113).
Божественост свързана с човешката природа: „Спасителят имаше дълбоко, силно желание учениците Му да разберат с каква цел Неговата божественост беше обединена с човешката природа… Бог беше изявен в Него, за да може да бъде изявен в тях. Исус не откри качества и не упражни сила, които човеците не могат да имат чрез вяра в Него. Неговата съвършена човешка природа е такава каквато могат да притежават всички Негови последователи, ако те бъдат така подчинени на Бога, както Той беше“ (също там, стр. 664).
Важно за Спасителния план: „Христовото посредничество на страната на човеците в горното светилище, е толкова важно за спасителния план, колкото беше смъртта Му на кръста. Чрез смъртта Си, Той започна онази работа, която след възкресението се възнесе да довърши в небето… Исус откри пътя към Бащиния престол и чрез Неговото посредничество искреното желание на всички, които идват при Него чрез вяра, може да бъде представено пред Бога“ („Великата борба“, стр. 489).
Значимостта на моленето в Христово име: „Да се молиш в Христовото име означава много. То означава, че трябва да приемем Неговия характер, Неговия Дух и да вършим Неговите дела… Той спасява човеците не в греха, но от греха; и онези, които Го обичат, ще покажат любовта си чрез послушание“ („Животът на Исус“, стр. 668).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Аз съм тъй щастлив, трогнат и благодарен, че Исус Христос от Витлеем, единственият възлюбен Син на Отец дойде на този свят за да спаси недостойните грешници като мен. Аз съм свободен от силата, осъждението и веригите на греха и Сатана. Грехът не владее над мен.
Аз безгрешен или съвършен ли съм? О, не. Искам да бъда. Моята съпруга също го иска. Но аз мога да имам безгрешното съвършенство на Исус Христос, дадено ми като дар и чрез могъщата сила на Светия Дух, аз мога да бъда победител. Все още съгрешавам ли? За съжаление, да. Всеки път, когато поема нещата в мои ръце ги правя по моя си начин. Обаче аз съм решен с Божията помощ, всеки ден, всеки час, всеки момент да избирам да обичам Господ Исус Христос, да Му бъда послушен и да Му служа. И до толкова доколкото избирам Него, Неговите пътища и Неговия пример, дотолкова, но съвсем до същата степен, Той ме изпълва и ми дава победа над самия мен, над гордостта, похотта на плътта и изкушенията на дявола. Сатана не може да ме насили да съгреша.
Благодарение на Бога, че Исус Христос ще ни спаси от греха.
Благодарим Ти любящи Исусе, за Твоето спасение, скъпо и безплатно. Благодарим Ти че умря вместо нас, вследствие на което ние без място за съмнение сме деца на Царя на царете, спасени само по благодат. Каква радост е да бъдеш християнин!