Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

47. МОЛИТВАТА ПОБЕЖДАВА САТАНА – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

47. МОЛИТВАТА ПОБЕЖДАВА САТАНА
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Облечете Божието всеоръжие, за да можете да устоите на хитростите на дявола“ (Ефес. 6:11).

ВЪПРОС:
Само как можем да бъдем победители в християнската война?

ОТГОВОР:
Цената на сигурността: „В конфликта със сатанинските агенти има решителни моменти, които определят победата или на страната на Бога, или на страната на княза на този свят. Ако участващите във войната не са всестранно будни, усърдни, бдителни, молещи се за мъдрост, будни в молитвата… Сатана излиза победител, когато е могло да бъде победен от армиите на Господа.
Духовна бдителност от наша страна, лично, е цената на сигурността. Нито на сантиметър не се отклонявайте към страната на Сатана, да не би да вземе предимство над вас“ (коментар на Елена Г. Вайт, АБК, том 6, стр. 1094).
„Молитвата довежда Исус откъм нашата страна и дава на изнемощялата объркана душа нова сила за да победи света, плътта и дявола. Молитвата отблъсква сатанинските атаки“ („Притчи Христови“, стр. 250)
Войната срещу Сатана е доживотна: „Имаме пред себе си една война, един продължаващ цял живот конфликт против Сатана и неговите измамливи изкушения. Врагът ще използва всеки аргумент, всяка измама за да обърка душата; и за да спечелим короната на живота, ние трябва да положим усърдни, настойчиви усилия“ („Вести към младите“, стр. 104).
„Трябва да имаме на себе си цялото въоръжение на Бога и всеки момент да сме готови за съпротива на силите на тъмнината. Когато ни нападнат изкушения и изпити, нека отидем при Бога и да агонизираме в молитва пред Него. Той няма да ни отпрати празни, но ще ни даде благодат и сила да победим и да съкрушим силата на врага“ („Ранни писания“, стр. 46).
Ако небрежим молитвата или се молим само случайно: „Пренебрегвайте практиката да се молите, или се отдавайте на молитва от време на време,когато ви се струва по-удобно, и ще загубите връзката си с Бога. Духовните способности загубват своята жизненост, религиозната опитност е лишена от здраве и енергия“ („Евангелски служители“, стр. 255).
Внимавайте! „Внимавайте, как небрежите тайната молитва и изучаването на Божието Слово. Те са вашите оръжия срещу него, който се бори да спъне прогреса ви към небето. Първото небрежие към Библията и изучаването на Библията прави по-лесно следващото небрежие“ („Вести към младите“, стр. 96).
Внушението на Сатана: „Молитвата с вяра е голямата сила на християнина и със сигурност ще спечели надмощие срещу Сатана. Затова той ни внушава, че нямаме нужда от молитва. Той ненавижда името на нашия Застъпник, Исус, и когато с усърдие идваме при Него за помощ, войнството на Сатана се разтревожва. На неговите цели допада, когато пренебрегваме практиката на молитвата, защото тогава лъжливите му чудеса се приемат с повече готовност“ („Свидетелства“, том 1, стр. 296).
Една молба отправена към небето от най-скромния светия е по-ужасяваща за Сатана от декретите на правителства или указите на царе“ (коментар на Елена Г. Вайт, АБК, том 2, стр. 1008).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
За нещастие, докато сме живи, Сатана ще ни изкушава да съгрешаваме. Така биваме опитвани и проверявани на кого всъщност искаме да служим. Да бъде слава на Бога, че всяко Негово дете, което се предава на усърдна, настойчива молитва с вяра в отпор срещу изкушението, и подчинява своята воля на Бога, ще бъде направено от Светия Дух един победоносен християнин. Грехът не ще има власт или сила над нас, ако изберем Исус Христос като наш Господ и Учител.
Благодарим Ти любящи, Татко, че ще ни облечеш в своето оръжие за да се борим в добрата борба на вярата в Твоята сила. Няма сила на небето или на земята,която може да победи, едно Божие дете, което всецяло и всеотдайно се доверява и е послушно.
Хвала на Бога за Неговата любов, и милост и могъща сила да спасява.