Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

48. МАЙЧИНИ МОЛИТВИ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

48. МАЙЧИНИ МОЛИТВИ
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР
„Всичките ти чада ще бъдат научени от Господа; и голям ще бъде мирът на чадата ти“ (Исая 54:13).

ВЪПРОС:
Какво мога да направя за да приготвя децата си за вечен живот?

ОТГОВОР:
Небето е отворено за молитвата на всяка майка: „Когато, след своето кръщение на реката Йордан, Христос отправи от брега на реката молитва от страна на човечеството, небесата се отвориха и Божият Дух като гълъб от пламтящо злато, обкръжи фигурата на Спасителя; а от небето дойде глас, който казваше: ‘Този е Моят възлюбен Син, в Когото благоволя.'“
„Какво значение има това за теб? То говори, че небето е отворено за твоите молитви. То казва, че ти си приет във Възлюбения. Портите са отворени за всяка майка, която би поставила своя товар в нозете на Спасителя. То говори, че Христос е обгърнал човечеството със човешката Си ръка, а с божествената Си ръка е хванал трона на Безконечния и така е съединил човека с Бога, и земята с небето“ („Детско ръководство“, стр. 525,526).
Една скъпоценна привилегия: „Това е един насърчителен урок за майките за всички времена. След като са направили най-доброто, което могат за доброто на своите деца, те могат да ги доведат при Исус. Дори бебчетата в майчините обятия са скъпоценни в Неговите очи… Той ще ги приеме и ще ги благослови. Той ще даде мир, надежда и щастие на майка и деца. Това е скъпоценна привилегия, която Исус е подарил на всички майки“ („Адвентният дом“, стр. 274).
Молитвите на християнските майки ще принесат плод: „Молитвите на християнките майки не са вън от вниманието на Бащата на всички… Той не ще отхвърли молбите ти и не ще остави теб и твоите на ударите на Сатана във великия ден на последния конфликт. Ти трябва да работиш с простота и верност и Бог ще утвърди делото на ръцете ти“ („Детско ръководство“, стр. 526).
„Делото на целия живот, изпълнено на земята се признава в небесните дворове, като добре свършена работа.
С неизразима радост родителите виждат короната, дрехата, арфата, които се дават на децата им… Семето посято със сълзи и молитви може да е изглеждало напразно посято, но най-после жетвата бива прибрана с радост. Децата им са изкупени“ (също там, стр. 569).
Влиянието трае завинаги: „Влиянието на една молеща се, богобоязлива майка ще трае през вечността. Тя може да умре, но трудът и ще устои“ („Свидетелства“, том 4, стр. 500).
Зов да се молим: „Ако е имало време, когато всеки дом е трябвало да бъде дом на молитва, то е сега“ (също там, том 7, стр. 42).
„Посредством искрена, усърдна молитва, родителите трябва да изградят защитна стена около децата си. Те трябва да се молят с пълна вяра, Бог да пребъдва с тях и светите ангели да пазят тях и децата им от жестоката сила на Сатана“ (също там, стр. 42,43).
„Нека родителите търсят Бога за ръководство в работата си. На колене пред Него, те ще придобият едно истинско разбиране за големите си отговорности и там те могат да предадат децата си на Един, Който никога няма да сгреши в съвет и напътствие“ („Адвентният дом“, стр. 321).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Да бъдем благодарни на Бога за усърдните, искрени сърдечни молитви на любящи майки. Те изглежда са способни да проникват в опитностите, сърдечните болки, проблемите, скърбите, изпитанията и изкушенията на своите деца. Има нещо нежно, изключително любящо, благо, благоразумно, чувствително и съчувствително в майчиното сърце. Безкрайна благодарност към Бог, че ги е направил такива! Чрез любящите майки, Божията ЛЮБОВ ни е засвидетелствана дори още преди да сме били родени. Аз благодаря на Бога за една любяща майка и за един крайно нежен по сърце, благороден, благ, добър и състрадателен, любящ и прощаващ ангел, който Той ми даде за съпруга.
Аз съм там, където съм само по причина на техните усърдни сърдечни молитви и много сълзи, пролети за мен.
Нека да почитаме и обичаме нашите майки и съпруги и им изказваме признателност с добри думи и любов изразени чрез малки прояви на внимание, като подаряване цветя и др. и то като един редовно следван принцип.
Благодарност да бъде на Бога, че Той живо е показал нежната Си любов и грижа към нас чрез нашите майки, съпруги и дъщери.
Мъже, нека ги почитаме.