Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

49. ЕДНА СПЕЦИАЛНА ПОКАНА – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

49. ЕДНА СПЕЦИАЛНА ПОКАНА
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушаван като нас, но пак без грях. Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно“ (Евреи 4:15,16).

ВЪПРОС:
Дали „благовременната помощ“ се отнася за временните неща, така както и за духовните неща?

ОТГОВОР:
Една специална покана: „Ние идваме при Бога по специална покана и Той ни очаква за да ни приветства в Своята приемна… Нека онези, които желаят Божието благословение да чукат и да чакат пред вратата на милостта с твърда увереност, с думите: ‘Понеже Ти, о, Господи си казал: „Всеки, който иска получава и който търси намира, и който хлопа, ще му се отвори“‘“ („Мисли от планината на благословението“, стр. 131).
Искайте помощ за всяка нужда: „Можем да кажем на Господа с детска простосърдечност, точно от какво се нуждаем. Можем да Му изложим нашите временни проблеми, като Го молим за хляб, за облекло, както и за хляба на живота и за дрехата на Христовата правда. Небесният ви Баща знае, че имате нужда от всички тези неща и вие сте поканени да Го помолите за всички тях. Исусовото име е това, чрез което се получава всяка помощ. Бог ще почете това име и ще достави потребностите ви от богатствата на Своето изобилие“ (също там, стр. 133).
„Даровете на Онзи, Който има всяка власт на небето и на земята се пазят за Божиите деца. Дарове толкова скъпоценни, че те достигат до нас чрез високата жертвена цена на кръвта на Изкупителя. Дарове, които ще задоволят най-съкровеното ожидане на сърцето, дарове вечни като вечността, ще бъдат получени и ще радват онези, които ще дойдат при Бога като малки деца“ (също там, стр. 133,134).
Бог силно желае да даде временни благословения: „Той копнее да ви даде разбиране във временните, тъй също както и във духовните неща. Той може да изостри интелекта. Може да даде сръчност и умение. Впрегнете дарбите си в работа, искайте мъдрост от Бога и тя ще ви бъде дадена“ („Притчи Христови“, стр. 146).
В изпитание: „‘Ела при Мен’, е Неговата покана. Каквито и да са грижите и изпитанията ви, изложете случая си пред Господа“ („Животът на Исус“, стр. 329).
Елате с дръзновение: „Небето е отворено за молбите ни и ние сме поканени да дойдем ‘с дръзновение пред престола на благодатта, за да получим милост и да намерим благодат, помагаща във време на нужда.’ Трябва да идваме с вяра, че ще получим самите тези неща, които просим от Него“ (коментар на Елена Г. Вайт, АБК, том 5, стр. 1078).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Да благодарим на Бога, че е взел всички необходими мерки за да ни направи победители и побеждаващи и ние нямаме никакво извинение за греха. И все пак, ако случайно или дори умишлено съгрешим, имаме Застъпник пред Бащата-Бог, който пледира в наша полза, за очистването и прощението ни.
Ние нямаме никакво извинение за греха!
Бог ще изпрати Своите свети ангели и силата на Своя свят Дух да ни подкрепят в борбите ни срещу нашите култивирани или придобити наклонности към грях. Няма изкушение толкова силно, че Бог да не може да се справи с Него. Удивително в Бога е и това, че Той никога не ни осъжда за злините, които сме сторили. Ако дойдем с истинско покаяние и желаем да се отвърнем от всеки познат грях, Неговото сърце пълно със съчувствителна любов е винаги готово да ни очисти и да прости.
Слава на Бога за неизмеримата Му любов и милост, която достига до дълбините на преизподнята и като ни взима от там ни съживява и издига до висините на общението с Исус Христос
Какъв славен и любящ Бог е Той! Той промисля за всяка физическа и духовна нужда, която имаме, по-щедро, отколкото можем да поискаме или да помислим.