Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

5. ЗА КАКВО ДА СЕ МОЛИМ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

5. ЗА КАКВО ДА СЕ МОЛИМ
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„И увереността, която имаме спрямо Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, каквото и да Му попросим, знаем, че получаваме това, което сме попросили от Него“ (1 Йоан 5:13,14).

ВЪПРОС:
Кои са някои от нещата, които трябва да искаме с уверението, че ще ги получим?

ОТГОВОР:
Искайте, това което е обещал: „Всяко едно обещание в Божието Слово ни дава предмет за нашите молитви, като представя обещаното Слово на Йехова, като наше уверение. От каквото и духовно благословение да се нуждаем, наша привилегия е да го изискваме чрез Исус…Можем да му заявим нашите временни проблеми, като Го молим за хляб и облекло, както и за хляба на живота и за дрехата на Христовата правда. Вашият небесен Баща знае, че се нуждаете от тези неща и вие сте поканени да ги искате от Него“ („Мисли от планината на благословението“, стр. 133).
За собствените ни потребности: „Всяка душа има привилегията да заяви пред Господа своите собствени потребности и да предложи личната си благодарност за благословенията, които всекидневно получава“ („Свидетелства“, том 9, стр. 278,279).
За Божията кауза: „Разнообразните интереси на делото ни предоставят теми за обмисляне и вдъхновение за молитвите ни“ (също там, том 4, стр. 459).
За Светия Дух: „Сега е потребна много молитва… Времето в което сега живеем, трябва да бъде за молещите се, времето на Светия Дух. Молете се за Неговото благословение. Време е да бъдем по силни в посвещението си… Господ чака да искаме от Него“ („Свидетелства за проповедници“, стр. 511,512).
За сила и мъдрост: „Когато молите Господа да ви помогне, почитайте своя Спасител като вярвате, че получавате благословението Му. Всичката сила и всичката мъдрост са на наше разположение. Трябва само да ги поискаме“ („По стъпките на Великия лекар“, стр. 514).
„Трябва да търсим мъдростта от горе, за да можем да устоим в това време на грях и измами“ („Ранни писания“, стр. 87,88).
За разбиране на Божието слово: „Никой не е сигурен нито за един ден или един час без молитва. Особено трябва да молим Господа за мъдрост да разбираме Неговото слово. Там са открити хитростите на Изкусителя и средствата, чрез които успешно можем да му се противопоставим. Сатана е специалист в цитиране на Писанието, като прилага своето собствено тълкувание върху пасажи, чрез които се надява да причини препъването ни“ („Великата борба“, стр. 530).
За разбиране на настоящето време: „Молете се най-усърдно за разбиране времето в което живеем, за по-пълно приемане на Неговото намерение и за по-голям успех в душеспасението“ („Избрани вести“, т. 2, стр. 400).
За съвършенство: „Господ обича да вижда работата Си вършена, доколкото е възможно съвършено“ (коментар на Елена Г. Вайт, АБК, том 1, стр. 1108).
„Нека работниците в Божията служба днес, да се молят пред Него за мъдрост и ясно прозрение, за да извършват работата си съвършено“ (също там).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Нека никой който наполовина вярва в Божиите обещания, не очаква да получи каквото и да е от Господа. Всяко скъпоценно обещание е една гаранция от Бога. Нека Го почитаме, като вярваме Словото Му. Условности като ако, но, може би и обаче не могат да получат отговор. Само положителната вяра ще отвори небесната съкровищница. Нека искаме всичко, каквото Бог е обещал с доверие през нашето напрегнато време на посвещение и молитва и Бог ще ни даде Светия Си Дух. А когато Той дойде, ние ще имаме Неговата мъдрост, проникновение, работоспособност и побеждаваща сила. Той е настоящата ни и незабавна помощ по всяко време на нужда.