Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

51. ВЯРАТА КЛЮЧ ЗА ОТГОВОРЕНА МОЛИТВА – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

51. ВЯРАТА КЛЮЧ ЗА ОТГОВОРЕНА МОЛИТВА
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме-убеждение за неща, които не се виждат“ (Евреи 11:1).
„А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава, тия които Го търсят“ (Евреи 11:6).
„Всичко, което не е от вяра е грях“ (Римл. 14:23).

ВЪПРОС:
Доколко отговорите на молитвата зависят от вярата? Що е „молитвата с вяра“?

ОТГОВОР:
Вярата е единственият път за достигане до Бога:“Вярата е духовната ръка, която докосва вечното“ („Свидетелства“, том 6, стр. 467).
Вярата е ръката, чрез която душата улавя божествените дарове на благодат и милост“ („Патриарси и Пророци“, стр. 431).
„Истинска вяра и истинска молитва – колко силни са те! Те са като две ръце, с които човешкият молител се залавя за силата на вечната любов“ („Евангелски служители“, стр. 259).
Вярата не е нашият Спасител: „Чрез вяра ние получаваме Божията благодат; Но вярата не е нашият Спасител. Тя не придобива нищо. Тя е ръката,чрез която ние улавяме Христос, и усвояваме Неговите заслуги, лекарството за греха“ („Животът на Исус“, стр. 175).
Бог протяга ръка към нас: „Бог протяга ръка към ръката на нашата вяра за да я насочи да се хване здраво за божествеността на Христос, за да придобием съвършенство на характера“ (също там, стр. 123).
Вярата вижда Исус като наш посредник: „Вярата вижда Исус застанал като наш Посредник от дясната страна на Бога“ („Евангелски служители“, стр. 259).
„Днес Той стои при олтара на милостта и представя пред Бога молитвите на онези, които искат Неговата помощ“ („По стъпките на Великия лекар“, стр. 90).
„Когато искрените, смирени молитви на грешника се въздигнат пред Божия престол, Христос примесва с тях заслугите на Собствения си живот на съвършено послушание. Нашите молитви стават благоуханни чрез този тамян. Христос се е обещал да се застъпи в наша полза, и Бащата винаги слуша Сина“ („Синове и дъщери на Бога“, стр. 22).
Дефиниция на молитвата с вяра: „Молитвата, която произтича от едно усърдно задействано сърце, когато обикновените искания на душата биват изразени точно както бихме помолили един земен приятел за помощ, очаквайки,че тя ще ни бъде оказана – това е молитвата с вяра“ („Моят живот днес“, стр. 19).
Основата на истинската вяра: „Истинската вяра има своята основа в обещанията и условията (уверенията) на Писанията“ („Евангелски служители“, стр. 260).
„Не трябва да се осланяме на нашата вяра, но на Божиите обещания“ („Вести към младите“, стр. 111).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Ако искаме молитвите ни да бъдат отговорени, тогава трябва без колебание и съмнение, с твърда вяра да искаме и да очакваме това, което Бог е обещал да ни се даде.
Бог не си е променил становището. Той все още казва Искайте, търсете, хлопайте и ще получите и ще намерите и небесните благословения ще се излеят над нас.
Татко, молим Те, помогни ни старателно да търсим с вяра и така да живеем живота си, с Твоята помощ, хармония с Твоята воля, че усърдните ни молитви да получат отговор и нищо да не може да им попречи.