Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

52. КАК ЕНОХ ХОДЕШЕ С БОГА – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

52. КАК ЕНОХ ХОДЕШЕ С БОГА
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„И Енох ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе“ (Битие 5:24).

ВЪПРОС:
Какво е значението на изявлението: „И Енох ходи със Бога“?

ОТГОВОР:
Тихи молитви по време на ежедневната работа: „Докато вършим ежедневната си работа, ние трябва да издигаме душата си в молитва към небето. Тези тихи молитви възлизат като тамян пред престола на благодатта и врагът бива объркван… Така Енох ходеше с Бога. И Бог беше с Него, настояща помощ за всяко време на нужда…
Молитвата е дишането на душата. Тя е тайната на духовната сила. Никое друго средство на благодатта не може да я замени, и здравето на душата да бъде запазено. Молитвата довежда сърцето в непосредствена връзка с източника на живота и уякчава жилите и мускулите на религиозната опитност“ („Евангелски служители“, стр. 254,255).
Непрестанна молитва: „Бих искала да мога да впечатля съзнанието на всеки работник в Божията кауза за огромната нужда от постоянна, усърдна молитва. Те не могат постоянно да бъдат на колене, но могат да издигат сърцата си към Бога. По този начин Енох ходеше с Бога“ („Свидетелства“, том 5, стр. 596).
„Ходенето на Енох с Бога не беше в транс или видение, но всред всичките му задължения през ежедневния живот… В семейството и отношенията му с хората, като съпруг и баща, приятел, гражданин, той беше твърдият, непоклатим Божий служител“ („Патриарси и Пророци“, стр. 85).
Образ на остатъка: „Набожният характер на този пророк представлява състоянието на святост, което трябва да бъде постигнато от онези които ще бъдат ‘изкупени от земята’ (Откровение 14:3) във времето на Второто идване на Христос… Подобно на Енох, Божиите човеци ще се стремят към чистота на сърцето и съгласуване с Неговата воля, докато започнат да излъчват подобието на Христос. Подобно на Енох… чрез своите свети разговори и пример те ще осъдят греховете на безбожните. Както Енох беше преселен в небето преди унищожението на света с вода, така живите праведни ще бъдат преселени от земята преди унищожението й с огън“ (също там, стр. 88,89).
Живееше на небесни места: „Сърцето на Енох беше привлечено от вечните съкровища. Той беше гледал към небесния град. Беше видял Царя в славата Му посред Сион. Колкото по-голямо беше съществуващото нечестие, толкова по-усърдно копнееше той за Божия дом…
‘Блажени са чистите по сърце, защото те ще видят Бога.’ В продължение на триста години Енох беше търсил чистотата на сърцето, за да може да е в хармония с небето. Три века той беше ходил с Бога. Ден след ден беше копнял за едни по-близък съюз; все по-тясно беше ставало общението, докато един ден Бог го взе при Себе Си. Той беше застанал на прага на вечния свят, само на крачка от земята на блажените; и сега портите се отвориха, вървежа с Бога, така силно желан и подържан на земята, продължи и той мина през вратите на светия град…
Към такова общение, Бог зове и нас“ („Свидетелства“, том 8, стр. 130,131).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Бог зове с любов и нежност. Като Енох, нека Му отговорим с цяло сърце и ум. Тогава Бог ще направи телата ни Свой свят храм и място за обитаване. Можем така да ходим с Бога, че Той да живее вътре в нас. Това може да бъде наша радостна привилегия от сега, докато Исус дойде.
Няма по-голяма радост, удоволствие или привилегия от това да се влюбим и да съединим ръцете и сърцата си с Онзи, Който обича душата ни. Съвършено свързани, изгубени в Неговите любящи обятия, Той нежно ще се грижи за нас с обич и накрая ще ни вземе в нашия небесен дом.
Не допускайте нищо да ви спре или Сатана да ви ограби тази най-вълнуваща и възнаграждаваща опитност.
Това е едничкото нещо, за което заслужава да се живее!
Молим Те, помогни ни, Мили Исусе, да ценим повече от всичко една интимна връзка и един вървеж рамо до рамо с Теб!“