Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

52. ПОБЕЖДАВАЩАТА ЦЪРКВА* – Избрани вести том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

52. ПОБЕЖДАВАЩАТА ЦЪРКВА*

Често повтаряно уверение
Отец обича Своя народ и днес така, както обича собствения Си Син. Един ден ще имаме привилегията да Го видим лице в лице (Ръкопис 103, 1903 г.; 15 септември 1902 г.).
Трябва да помним, че колкото и слаба и несъвършена да е, църквата е единственият обект на земята, който Христос е надарил с върховната Си грижа и внимание. Той я наблюдава грижливо и постоянно я укрепва чрез Своя Свят Дух (Ръкопис 155, 1902 г., 22 ноември 1902 г.).
Доверявайте се на Божията закрила и водителство. Божията църква трябва да бъде поучавана. Макар да е слаба и несъвършена, тя е обектът на Неговата върховна грижа (Писмо 279, 1904 г.; 1 август 1904 г.).
Винаги печелеща позиция
Дейността на църквата трябва да расте и границите є ­ да се разширяват. Нашите мисионерски усилия трябва да бъдат настъпателни. Трябва да разширим границите си… Макар да е имало свирепа съпротива срещу усилията ни да поддържаме отличаващите ни характерни белези, въпреки това като библейски християни винаги сме печелили почва (Писмо 170, 1907 г., 6 май 1907 г.).
Доказателството, което сме имали през изминалите 50 години за присъствието на Божия Дух сред нас като народ, ще остане “пробен камък” за онези, които сега се нареждат на страната на неприятеля и се приготвят да се борят срещу Божията вест (Писмо 356, 1907 г., 24 октомври 1907 г.).
Пиша ви тези неща, братя мои, макар че не всички от вас ще ги разберат напълно. Ако не вярвах, че Божиите очи са върху народа Му, не бих имала смелостта да пиша все същите неща толкова пъти… Бог има народ, когото води и наставлява (Писмо 378, 1907 г., 11 ноември 1907 г.).
Наставена съм да кажа на адвентистите от седмия ден по света: “Бог ни е призовал като народ да бъдем Негово специално, лично съкровище. Той е определил църквата Му на земята да застане съвършено обединена в Духа и в съвета на Господа на силите до края на времето (Писмо 54, 1908 г., 21 януари 1908 г.).
Нищо на този свят не е толкова скъпо на Бога, както Неговата църква. С ревностна грижа Той пази тези, които Го търсят. Нищо не Го оскърбява така, както когато служителите на Сатана се опитват да ограбят Неговия народ от правата му. Господ не е изоставил народа Си! Сатана посочва грешките, които съставляващите този народ правят, и се опитва да ги накара да повярват, че по този начин са се отделили от Бога. Зли ангели се стремят по всякакъв начин да обезкуражат хората, които се стремят да удържат победа над греха. Те им напомнят техните минали недостойни прояви и им представят техния случай като безнадежден. Но ние имаме всемогъщ Изкупител. Христос слезе от небето и живя в човешко тяло в този свят според принципите на правдата. Той беше облечен със сила, с която да служи на всички, приемащи Го за свой Изкупител, да помага на каещите се, които са се убедили в чудовищната греховност на греха. Ние “нямаме такъв Първосвещеник, Който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме един, Който е бил във всичко изкушен както нас, но пак без грях” (Евреи 4:15) (Писмо 136, 1910 г., 26 ноември 1910 г.).