Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

53. НАШАТА ОПИТНОСТ И НАШАТА РАБОТА – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

53. НАШАТА ОПИТНОСТ И НАШАТА РАБОТА
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„И той ще предаде пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата и непокорните към мъдростта на праведните, за да приготви за Господа благоразположен народ“ (Лука 1:17).

ВЪПРОС:
Как опитностите на Енох и Йоан Кръстител се отнасят към Божия народ на остатъка?

ОТГОВОР:
Представят нашата опитност: „Опитността на Енох и Йоан Кръстител, представя, каква трябва да бъде нашата. Далеч повече, отколкото го правим, ние имаме нужда да изучаваме живота на тези мъже – онзи, който беше преселен в небето без да види смърт и онзи, който преди първото идване на Христос, беше призован да приготви пътя за Господа, да направи пътеките му прави“ („Свидетелства“, том 8, стр. 329).
Приготовление за служба: „Йоан не прекара живота си в безделие, в аскетичен мрак или в себична изолация. От време на време той отиваше да се смеси с хората; и той винаги беше един заинтересован наблюдател на това,което ставаше в света. От тихото си уединение той наблюдаваше развитието на събитията… Товарът на мисията му бе на плещите му. В усамотение, чрез размишление и молитва, той се стараеше да препаше душата си за предстоящото дело на живота си“ („Евангелски служители“, стр. 57).
„По време на своя пустинен живот, Йоан Кръстител беше учен от Бога. Той изучаваше Божиите откровения в природата. Под напътствията на Божествения Дух, той изследваше свитъците на пророците. През деня и през нощта, Христос беше неговата тема на размисъл, докато умът, сърцето и душата му бяха изпълнени със славното видение“ („Свидетелства“, том 8, стр. 331).
Резултати от духовно видение: „Той гледаше Царя в Неговата красота и забравяше за себе си. Той гледаше величието на святостта и съзнаваше себе си като нищожен и недостоен. Божията вест беше тази, която той трябваше да прогласи. И Божията сила и праведност бяха онези, в които той трябваше да стои. Той беше готов да излезе като небесен пратеник, без страх пред човеците, понеже беше гледал Божествения. Той можеше да стои без страх в присъствието на земни монарси, защото с трепет беше се прекланял пред Царя на царете. Йоан не представяше своята вест с разработени аргументи, нито с изкусно изплетени теории“ (също там, стр. 331,332).
Видение произвеждащо смирение: „Като гледаше с вяра на Изкупителя, Йоан се беше издигнал до височината на себеотрицанието. Той не се стремеше да привлича човеците към себе си, но да издига мислите им все по-високо, докато те стигнат и си отпочинат в Божия Агнец. Той самият беше служил само като един глас, един вик в пустинята“ (също там, стр. 333).
„Душата на пророка, опразнена от себе си, беше изпълнена със светлината на Божествения“ (също там, стр. 334).
Нашата вест е подобна: „В тази епоха непосредствено преди Второто идване на Христос на небесните облаци, трябва да се извърши също такава работа като тази на Йоан“ (също там, стр. 332).
„За да дадем една такава вест, каквато Йоан даде, трябва да имаме духовна опитност като неговата. Същото дело трябва да бъде извършено в нас. Ние трябва да гледаме Бога и в това гледане да изгубим oтпред очи себе си.“
„По природа Йоан имаше грешките и слабостите обикновени за човечеството; но досегът с божествената любов го беше преобразил“ (също там, стр. 333).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Покайте се, обърнете си и се пригответе за идването на Господа беше вестта на Йоан Кръстител. Когато подобно на Йоан ние бъдем приготвени дори да дадем живота си за проповядването на една безстрашна вест изобличаваща греха, тогава нашите дадени ни от небето и основани на Библията проповеди ще бъдат мощни и плодотворни и хиляди ще бъдат обърнати.
Бог ни предизвиква да предадем Неговата последна предупредителна вест в силата на Светия Дух със съчувствие и любов към този болен от греха свят. Ще бъдем ли верни да извикаме силно и ясно в прогласяване Божията вестта? Само един христоподобен, силен в любовта и напълно предаден служител, пълен със съчувствие ще бъде успешен да приготви други за вечния живот и за второто идване на Господа.
Нека Бог ни благослови и ни поведе, като решим да работим вярно за нашия идващ скоро Цар.