Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

7. БОЖЕСТВЕНИТЕ ПРЕПОРЪКИ– Избрани вести том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Драги братко М.,*
Писмото ти, адресирано до мен, бе получено в началото на съботата… Бих те посъветвала да посещаваш училището и да не напускаш страната, докато не утвърдиш ума си напълно по отношение на истината. Искрено се надявам, че този семестър ще посещаваш учебните занятия и ще научиш всичко за вестта на истината, която трябва да обиколи света.
Господ не ти е дал вест, която да нарича адвентистите от седмия ден Вавилон, нито да призовава Божия народ да излезе от него. Всички основания, които можеш да представиш, нямат никаква тежест пред мен по този въпрос, защото Господ ми е дал решителна светлина, противопоставяща се на подобна идея.
Не се съмнявам в твоята искреност или честност. В различни случаи съм писала дълги писма до хора, обвинявали Църквата на адвентистите от седмия ден, че била Вавилон, за да им кажа, че не говорят истината. Ти мислиш, че хора са ми повлияли. Ако съм в такова състояние, не бих била годна да ми бъде поверено Божието дело. Но този въпрос ми е бил представен във връзка с други личности, които са твърдели, че имат вести от подобен характер за Църквата на адвентистите от седмия ден. И словото, което ми бе дадено, е: “Не им вярвайте”, “Аз не съм ги изпратил…”.
Припомняне на някои случаи
Когато старейшината К.*, беше на смъртно легло в болницата в Батъл Крийк, стаята му се пълнеше с хора, интересуващи се от неговите идеи. Измамените бяха мнозина. Този човек изглеждаше боговдъхновен. Но светлината, която ми бе дадена, беше: “Това дело не е от Бога. Не вярвайте на тази вест”.
Няколко години по-късно личност на име Н. от Редблъф, Калифорния, дойде при мен да предаде своята вест. Каза, че това бил високият вик на третия ангел, който щял да просветли земята със славата си. Смяташе, че Бог е отминал всички ръководни служители и е дал вестта на него. Опитах се да му обясня, че е в грешка. Той заяви, че адвентистите от седмия ден били Вавилон. А когато му изложихме нашите основания и представихме въпроса пред него, обяснявайки му, че се заблуждава, голяма сила дойде над него и той наистина нададе висок вик… Големи затруднения имахме с този човек. Умът му ставаше все по-неуравновесен и трябваше да го настаним в психиатрия.
Лице, наречено Гармайер**, защитаваше и публикуваше една вест по отношение на високия вик на третия ангел. Обвиняваше църквата по начин, подобен на твоя сега. Казваше, че всички църковни водачи били покварени поради себевъзвишаване и че друга категория смирени хора, които ще вършат удивителни дела, ще излезе напред. Дъщерите на този човек твърдяха, че получавали видения.
Тази измама ми беше разкрита. Той беше интелигентен човек, с добро име, себеотрицателен и изпълнен с усърдие и сериозност. Изглеждаше посветен и набожен. Но Божиите думи, отправени към мен, бяха: “Не им вярвайте, Аз не съм ги изпратил!”
Той претендираше, че вярва в свидетелствата. Твърдеше, че са верни и ги използваше по същия начин, както ти сега, за да придадеш вид на истинност и сила на своите претенции. Казах му, че тази вест не е от Бога; че мами непредпазливите. Той не пожела да бъде убеден. Обясних му, че виденията на дъщеря му [Анна] са лъжливи, но той въпреки това твърдеше, че са подобни на виденията на сестра Уайт и свидетелствали за същите неща. Тази дъщеря мамеше семейството и неколцина други, които вярваха в нейните фалшиви вести. Беше ми показано, че това младо момиче не е добродетелно, а покварено…
Ако съм виждала някога вдъхновен човек, то със сигурност това беше той. Но ясно му казах, че вдъхновението му е от Сатана, а не от Бога. Неговата вест не носеше Божествените препоръки.
За да разпространи своята вест по света, той накара един честен и съвестен млад човек да повярва, че е негов дълг да открадне списъка с абонатите на “Ривю енд херълд”. Това беше престъпление, наказуемо според законите на щата със затвор. И младият човек избяга от Батъл Крийк. Не смееше да се завърне известно време там. Беше определена и дата [от този фанатичен учител] за края на благодатното време. След като нито едно от предсказанията му не се сбъдна, младият човек разбра, че е бил измамен. Изповяда греха си и сега е почетен член на църквата в Батъл Крийк.
Само след две години друг човек на име О. от Кънектикът се появи с вест, която наричаше “нова светлина” за вестта на третия ангел. Членовете на неговото семейство макар и интелигентни хора бяха подведени от него и се отделиха от Църквата на адвентистите от седмия ден. И тъй като аз представих решително свидетелство против тази така наречена “нова светлина” в ………, щата Кънектикът, където този човек живееше, той се противопостави на моето дело и свидетелства.
Бащата на семейство О. посети пасторската библейска конференция в Батъл Крийк, но се държеше настрана и бе в разрез с духа на събранието. Отиде си и започна да настройва малката църква в ……… Ако не бях се потрудила на това място, може би щяха да разбият цялата църква със своето отхвърляне на истината, на позициите на адвентистите от седмия ден и на Елън Уайт в частност.
В същото време от Вашингтон, Д. К., дойде госпожа П., твърдейки, че е напълно осветена и че има силата да лекува. Този дух обърка мнозина. Споменатите хора проявиха същия обвинителен дух (т.е., че църквата била цялата в грешка и Бог призовавал народ, който щял да върши чудеса). Голям брой от нашите хора в Батъл Крийк бяха отделени от църквата. Бях подбудена от Божия Дух в нощно видение да им пиша.
Вестта до лаодикийците
Бог води Своя народ. Той има избран народ, има църква на земята, която е направил пазителка на Своя закон. Има към нея свещено доверие и є е поверил вечната истина, която трябва да бъде дадена на света. Изобличава я и я поправя. Вестта до лаодикийците е приложима и за адвентистите от седмия ден, които са имали голяма светлина, но не са живели съобразно с нея. Точно тези, които изповядват големи неща, но не са в крак със стъпките на своя Водач, ще бъдат “избълвани” от Него, ако не се покаят. Но да се нарича Църквата на адвентистите от седмия ден “Вавилон” и да се призовава Божият народ да излезе от нея, тази идея не идва от небесен пратеник, нито от човешки инструмент, вдъхновен от Божия Дух.
Верният свидетел казва: “Съветвам те да си купиш от Мене злато, пречистено през огън, за да се обогатиш; и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота; и колурий, за да помажеш очите си, та да виждаш. Онези, които обичам, Аз ги изобличавам и наказвам; затова бъди ревностен да се покаеш. Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с Мене. На този, който победи, ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах с Отца Си на Неговия престол” (Откровение 3:18-21).
“Изобличавам и наказвам”
Исус идва, за да даде на отделните вярващи в църквата най-богати благословения, ако те Му отворят вратата. Той никога не ги нарича “Вавилон”, нито иска да излязат от църквата. Но казва: “Които обичам, Аз ги изобличавам и наказвам” (Откровение 3:19). Аз не пренебрегвам тези укори. Давала съм предупреждения, защото Духът на Господа ме е карал да правя това; и съм изговаряла изобличения, защото Господ ми е давал думи на укор. Не съм бягала от дълга си да обявя всеки Божи съвет или укор за църквата, който ми е бил даван.
Ще кажа в страха и любовта Божии: Зная, че Господ има мисли на любов и милост, за да възстанови и излекува всички отстъпили от всичките им отстъпления. Той желае да извърши необходимото за Своята църква и тя не трябва да бъде наричана Вавилон, а да бъде “солта на земята”, “светлината на света”. Членовете є трябва да бъдат верни свидетели за прогласяването на една жива вест в тези последни дни.
Вавилон от Откровение 18 глава
“След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт; и земята се просветли от неговата слава. Той извика със силен глас, казвайки: Падна, падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица; защото всичките народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване и земните царе блудстваха с нея, и земните търговци се обогатиха от безмерния є разкош. И чух глас от небето, който казваше: Излезте от нея, люде Мои, за да не участвате в греховете є и да не споделите язвите й; защото греховете є стигнаха дори до небето и Бог си спомни нейните неправди. Въздайте є както и тя е въздала; да, платете є дойно според делата й; с чашата, с която е черпила, почерпете я двойно. Колкото е прославила себе си и е живяла разкошно, толкоз мъки и печал є дайте; защото казва в сърцето си: Седя като царица, не съм вдовица и печал никак няма да видя. Затова в един ден ще дойдат язвите й: мор, печал и глад и тя ще изгори с огън, защото могъществен е Господ Бог, Който я съди” (Откровение 18:1-8).
Цялата глава показва, че падналият Вавилон, това са църквите, които няма да приемат вестите на предупреждение, дадени от Господа в първата, втората и третата ангелски вести. Те са отхвърлили истината и са приели лъжата. (Виж 2Солунци 2:1-12). Вестта в 18 глава на Откровение е ясна и съвсем определена. “Защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване и земните царе блудстваха с нея, земните търговци се обогатиха от безмерния є разкош” (ст.3). Всеки, който прочете тази глава, би трябвало да не бъде измамен.
Как би ликувал Сатана, ако можеше вестта да прогласява, че единственият народ, когото Бог е направил съхранител на този закон, е същият, за когото споменатата вест се отнася. “Виното на Вавилон” ­ това е възвишаването на фалшивата събота над съботата, осветена и благословена от Господ Йехова за доброто на човека; това е също и учението за безсмъртие на душата. Тези сродни ереси и отхвърлянето на истината превръщат църквата във Вавилон. Царе, търговци, управители и религиозни учители ­ всички те са в съвършена, порочна “хармония”.
Църквата не трябва да се разпада
Отново повтарям: Господ не е говорил чрез устата на никой вестител, нарекъл църквата, пазеща Божиите заповеди, “Вавилон”. Вярно е, че сред “пшеницата” има и “плевели”. Но Христос казва, че ще изпрати ангелите Си да съберат първо плевелите и да ги свържат на снопи, за да бъдат изгорени, а след това ще събере житото в хамбара. Зная, че Господ обича църквата Си. Тя не трябва да се дезорганизира или разпада на независими части. В това няма никакъв смисъл. Няма и най-малкото доказателство, че подобно нещо ще стане. Хора, които обръщат внимание на тази фалшива вест и се опитват да “заквасят” и други с нея, ще бъдат измамени; ще са подготвени да приемат и други модерни измами и скоро ще пропаднат.
У някои църковни членове може да се види гордост, самодоволство, упорито неверие и отказ да изоставят идеите си, макар постоянно да се трупат доказателства върху доказателства, ясно показващи, че вестта е приложима за лаодикийската църква. Но това не ще заличи църквата, нито тя ще престане да съществува. Нека “плевелите” и “житото” растат заедно до жетвата. Тогава ангелите ще дойдат да извършат делото на разделението.
Предупреждавам Църквата на адвентистите от седмия ден да бъде много внимателна как приема всяка нова идея, както и хората, които твърдят, че притежават голяма светлина. Защото характерът на тяхното дело е такъв, че само обвиняват и рушат.
Братко мой, бих искала да ти кажа: Бъди внимателен! Не прави нито стъпка по-нататък в пътя, който си поел. Ходи в светлината “докле имате светлина, за да не ви настигне тъмнината” (Йоан 12:35).
Оплакваш се, че в Батъл Крийк се отнасят студено към тебе. Отиде ли със смирен дух при онези, които са духовни, и каза ли: “Искате ли да изследвате Писанието заедно с мен? Да се помолим по този въпрос! Аз нямам светлината, но искам да я имам, защото заблудата никога не ще освети душата”. Изненадан ли си, че ти нямат пълното доверие, което очакваш, след преживяната от тях опитност? Не трябва ли да да се вземат под внимание думите на Христос? “Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители” (Матей 7:15). Ще се множат изказванията като: “Ето тук и ето там е Христос”. Нека вярващите обръщат внимание на ангела, който казва на църквата: “Бъдете единни”! В единството е вашата сила! Обичайте се като братя! Бъдете състрадателни, бъдете учтиви. Бог има една църква и Той е заявил: “И портите на ада няма да є надделеят” (Матей 16:18). Вестителите, които Господ изпраща, имат Божествени препоръки.
Изпитвам най-нежни чувства към всички вас, но ви умолявам: върнете се към светлината! (Писмо 16, 1893 г.).
Резултатът от една подмолна работа
Важно е всички да знаят каква атмосфера обкръжава собствените им души: дали не сътрудничат на неприятеля на правдата и несъзнателно да съдействат на неговото дело; дали са свързани с Христос, изпълняват ли Неговата воля, стараят ли се да укрепят още по-твърдо душите си в истината.
Сатана би бил доволен, ако всеки би станал негов съюзник и би му съдействал за отслабване на доверието на брат към брата и за всяване на несъгласие всред изповядващите, че вярват в истината. Лукавият може да постигне целите си най-успешно именно чрез изповядващите се за приятели на Христос ­ чрез хора, чиито ум и сърце са отклонени от специалното дело, определено от Бога за днешното време. Те не сътрудничат на Христос за утвърждаване на душите в истината. С влиянието си ги карат да не обръщат внимание на Божиите предупреждения. Такива хора вършат делото на врага на Христос.
Да се ходи от къща на къща и под предлог, че се върши мисионска работа да се сее семето на недоверието и подозрението ­ това е много сериозно нещо. Всяко такова семе бързо ще покълне и ще създаде недоверие към Божиите служители, които трябва да носят на народа благата вест. Когато Бог говори чрез служителите Си, това семе на недоверие и подозрение, развило се в горчив корен, ще прави Словото Му да пада върху сърца, които не желаят да чуват и да откликват. Никаква сила ­ нито земна, нито небесна ­ не може да намери достъп до такава душа.
Кой е отговорен за тези хора? Кой ще изкоренява горчивите корени, които им пречат да приемат Словото на Господа? Една добра сестра или брат са посели злото, но как могат да опазят изложената по този начин на опасност душа? Езикът, който е трябвало да бъде използван за Божия прослава чрез думи на надежда, вяра и доверие в Божиите работници, е отклонил душа от Исус Христос. Хора, които сами са презрели думите на Христос и са отказали да слушат Неговия глас и да преживеят духовен поврат, са “заквасили” и умовете на други с кваса на зли подозрения и злословия.
Днес е денят на нашата подготовка за среща с Господа. Нямаме време за думи на неверие или за клюкарстване. Не е време сега да вършим делата на дявола. Нека всеки внимава да не разколебава вярата на околните, като хвърля в душите им семена на завист, ревност, разединение, защото Бог чува думите и съди не по голословните твърдения, но по “плодовете” (резултатите) от поведението и начина на действие на човека. “По плодовете им ще ги познаете” (Матей 7:20). Посаденото семе ще определи характера на жетвата (Ръкопис 32а, 1896 г.).
Убедително доказателство придружава вестта, вдъхновена от Бога
Когато Господ даде на човек определена вест, заедно с нея представя и нещо, чрез което народът Му може да разбере, че е от Него. Бог не иска от последователите Си да вярват на всеки, който идва с някаква вест. Изпраща им предупреждения не за да ги унищожи, но за да поправи грешките им…
Живеем в опасни времена. От светлината, която имам, със сигурност зная: Сатана се опитва да се намеси така, щото да накара много вярващи да си въобразяват, че трябва да извършат удивителни дела. Но когато Бог дава на някого вест, този човек чрез своята кротост и смирение ще даде доказателството, че именно Всевишният действа в него. Бог е жив и царува. Желае да живеем пред Него в смирение. Той не би искал това лице (Н.) да се налага на цяла църква…
Няма да оставим събрание след събрание да бъдат прекъсвани от хора, които твърдят, че имат да предават вест. Всеки човек, изтъкващ се насила на място, където не е желан, не върши Божието дело. Трябва да работим като войниците в една армия. Не бива да излизаме вън от редиците и да действаме самонадеяно (Ръкопис 30, 1901 г.).