Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

7. РАННИЯТ И КЪСНИЯТ ДЪЖД – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

7. РАННИЯТ И КЪСНИЯТ ДЪЖД
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Радвайте се, прочее, и вие Сионови чада, и веселете се в Господа вашия Бог; Защото ви дава есенен дъжд със справедлива мярка и ви наваля дъжд есенен и пролетен – в първия месец“ (Йоил 2:23).

ВЪПРОС:
Какво е необходимото приготовление за късния дъжд?

ОТГОВОР:
Ранният дъжд е необходим: „Можем да бъдем сигурни, че когато Светият Дух се излее, онези които не са получили и оценили ранния дъжд, няма да видят или разберат стойността на късния дъжд“ („Свидетелства за проповедници“, стр. 399).
„Както росата и дъжда се дават първо да направят семето да покълне и след това реколтата да узрее, така Светият Дух се дава за да придвижи напред от едно състояние в друго, процеса на духовен растеж…
Ако ранният дъжд не е извършил делото си, късният дъжд не може да доведе нито едно семенце до завършен вид“ (стр. 506).
„Мнозина са пропуснали в голяма степен да получат ранния дъжд. Те не са получили всички ползи, които Бог е предвидил в това за тях. Очакват, че ще попълнят празнотата чрез късния дъжд. Те възнамеряват да отворят сърцата си за най-богатите и обилни благословения, когато бъдат излети в пълнота и да ги приемат. Но те правят ужасна грешка…. Ако всекидневно не напредваме в практично проявяване на активните християнски добродетели, ние няма да разпознаем изявяването на Светия Дух в късния дъжд. Той може да пада на сърца навред около нас, но ние няма да го забележим или получим“ (също там, стр. 507).
„Ако не напредваме, ако не се поставим в положение да получим както ранния, така и късния дъжд, ние ще изгубим душите си и отговорността за това ще бъде само наша“ (също там, стр. 508).
Божията сила дава живот: „Творческата енергия, която извика световете в съществувание е Словото на Бога. Това Слово придава сила; то ражда живот… то претворява природата и пресъздава душата по образа на Бога“ („Възпитание“, стр. 126).
Необходимо е кръщение от Светия Дух: „Това от което се нуждаем е кръщението от Светия Дух. Без това, ние не сме по-готови да отидем в света, отколкото бяха учениците след разпятието на техния Господ. Исус знаеше тяхното безсилие и затова им каза да стоят във Ерусалим, докато бъдат облечени със сила от горе“ („Ревю енд Херълд“, 18 февруари 1890 г.).
„Трябва да се молим така усърдно за слизането на Светия Дух, както учениците се молеха в деня на Петдесятницата. Ако те имаха нужда от Него тогава, ние днес се нуждаем още повече“ („Свидетелства“, том 5, стр. 158).
Бъдете постоянно готови: „Не ми е дадено да говоря определено за време, в което ще се излее Светият Дух, когато силният ангел ще слезе от небето и ще се съедини с третия ангел в приключване работата за този свят. Моята вест е, че единствената ни сигурност е в това да бъдем готови за небесното освежение, като имаме светилниците си украсени и горящи“ (коментар на Елена Г. Вайт, АБК, том 7, стр. 984).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Мили, Господи Исусе, помогни ни да разберем, че всеки един от нас трябва сега да получи изпълването, със качествата и силата на Светия Дух.
Само онези, които знаят със сигурност, че имат Светия Дух сега, ще получат второто голямо петдесятно изливане и изпълване, за да завършат Божията работа.
Когато проповядвам в кратки, освежителни евангелизации по света, мнозина ме питат: „Как да разберем със сигурност, дали имаме Светия Дух?“ Онези, които живеят живот на христоподобна добродетел и показват любов, радост, мир, дълго търпение, благост, нежност, състрадание и себе владение, са единствените изпълнени със Светия Дух деца на живия Бог.
Изпълването ни с горното съдържание ни пресъздава по образа на Бога и донася пълно обновление и преобразяване на характера, опитността на новото рождение, плода и дара на Светия Дух.