Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

8. РАЗОБЛИЧАВАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИТЕ НА ФАЛШИВИТЕ ПРОРОЦИ– Избрани вести том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Какво можем да очакваме
Показани ми бяха мнозина, които ще твърдят, че са специално поучавани от Бога и ще се опитват да влияят и на други. Водени от погрешните си представи за дълг, те ще предприемат дело, което Бог никога не им е възлагал. Резултатът ще бъде объркване и смут. Нека всеки търси Бога сам за себе си най-сериозно, за да може лично да разбира Неговата воля (Писмо 54, 1893 г.)
Има хора, които ще твърдят, че са получавали видения. Когато Бог ви дава ясно доказателство, че видението е от Него, можете да го приемете. Но не го приемайте въз основа на каквото и да било друго доказателство, защото много хора в чуждите страни, а и в Америка, ще се оставят да бъдат отклонявани все по-настрана и по-настрана (“Ривю енд херълд”, 25 май 1905 г.).
Виденията на едно заблудено дете*
Принудена съм да заявя, че нямам и най-малкото доверие в господин [Дж. М.] Гармайер или в неговата дейност. Брошурата, издадена миналата есен по време на лагерното ни събрание в Джаксън, не получи и най-малкото одобрение от нашия народ. Тя беше разпространена сред членовете на църквата чрез откраднатия списък на абонатите на “Ривю енд херълд”.
Дъщерята на господин Гармайер твърди (или той твърди от нейно име), че имала видения. Но тези видения не носят Божия печат. Те са от същия характер, както и много подобни, които сме срещали във верския си опит ­ сатанинска измама.
Ясно заявих по време на лагерното събрание в Джаксън на тези фанатизирани групи, че вършат делото на противника на душите. Те са в мрак. Твърдяха, че притежават голяма светлина, според която краят на благодатното време щял да бъде през октомври 1884 г.
Заявих публично: “На Господа е било угодно да ми покаже, че в дадената от 1844 г. вест няма да се съдържа определяне на дата и време от 1844 г. насам. Изразих убеждението си, че тази вест, която четирима-петима се бяха заели да защитават с голямо усърдие, е ерес. Виденията на това бедно дете не бяха от Бога. Тази “светлина” не идваше от небето. Времето е кратко, но краят още не е дошъл. Много работа предстои, за да се приготви народ, който да бъде запечатан с печата на живия Бог (“Представяне на фанатизма и нечестието”, стр. 9, 10, 1885 г.)
Вест до Дж. М. Гармайер
Сатана така е наредил нещата, че да бъдеш впримчен в мрежата му. Фанатизъм, измама и силна заблуда те държат в плен. Разказал си своите идеи в семейството си, придавайки погрешно значение на пасажи от Писанието и изкривявайки истинския им смисъл. По този начин си подвел близките си да повярват, че възгледите, поддържани и защитавани от нашия народ, не са правилни. Твоите погрешни тълкувания на Писанието не са в хармония с позициите, заемани от адвентистите от седмия ден…
Възпитанието, с което оформяш умовете на децата си, носи белега на заблудите, покварили собствения ти ум. Възпитал си ги да виждат петна и недостатъци у другите и да ги критикуват. Чрез твоите думи и пример, като говориш така против братята и демонстрираш на бял свят грешките и недостатъците им, ти си поставил в действие цяла верига от обстоятелства, които чрез собствените ти усилия, съчетани със сатанински посредници, са дали в резултат виденията на твоята дъщеря. Цялото това търсене на грешки, обвиненията към твоите братя е сатанинско дело…
Божествените препоръки
Твоите декларации за голяма вяра в Свидетелствата и изтъкването на значението им не помагат нито на мен, нито на работата ми, защото поставяш лъжливите видения на твоята дъщеря на същото равнище с онези, които Господ ми е дал. По този начин принизяваш свещения и възвишен характер на делото, което Бог ми е поверил да върша.
Господ ясно ми е показал, че онова, което считаш за съобщения от Него до теб и другите чрез Анна, твоето дете, не са от Бога. Те не носят Божествените препоръки. Друг дух контролира детето. Неприятелят работи в него. Такива прояви все по-широко ще се разпространяват в тези последни дни. Те не водят до единство в истината, но отклоняват от нея.
Едно решително доказателство, че тези прояви не са от Бога, е, че са в съгласие с твоите възгледи, за които знаем, че са погрешни. Нещата, които твоята дъщеря твърди, че вижда във видение, не се подкрепят от Божието слово, но са в противоречие с него. Сатана непрекъснато действа, за да я пропие със собствения си дух, та чрез нея под мантията на праведност да може да вмъкне ереси, несвяти, оскверняващи и нечисти неща. Докато зачиташ нейните думи като изпратени от Бога, вярата ти в истинските свидетелства е без всякаква стойност. По този начин Сатана се надява да отдели теб и тези, които имат някакво доверие в твоите идеи, от избраните Божии инструменти, така че да бъдете оставени да повярвате в една лъжа. Писанията говорят за хора, които са мамени и мамят. Точно такъв е и твоят случай. Ти мамиш дъщеря си; тя мами теб ­ “слепецът води слепец”. Неприятелят се стреми да постигне целите си чрез различни средства според обстоятелствата и ситуацията около хората, които смята, че може да въведе в изкушение.
Заявявам ти ясно, че вестта на дъщеря ти Анна не е от Бога. Това ми показа Господ, а Той не лъже. Тя може да казва много добри неща, може да говори много истини, но същото прави и врагът на душите. Фалшивото в много отношения ще прилича на истинското. Плодът е, който разкрива характера…
Историята се повтаря
В делото, в което бяхме призовани, още от самото му начало (1843/44 г.) от Божието Провидение, моят съпруг и аз сме оставяли Господ да съставя Своите планове и да ги провежда за нас. И Той ги е поставял в действие чрез Свои човешки инструменти. Фалшивите пътеки ни бяха посочвани така често, а истинските и безопасните пътища бяха така ясно очертавани във всички начинания, свързани с повереното ни дело, та вече мога да кажа, че наистина познавам сатанинските измами не по-малко от пътищата и делата Божии. Трябваше да напрегнем всяка сила на ума, разчитайки само на мъдрост от Бога за ръководство в нашите изследвания. Трябваше да преценяваме различни теории, представяни на вниманието ни, да претегляме техните плюсове и минуси в светлината на Божието слово и на нещата, които Бог ни е разкрил чрез Словото и свидетелствата Си, за да не бъдем измамени самите ние, нито други. Затова предавахме волята и пътя си на Бога и най-сериозно Го умолявахме за Неговата помощ. И никога усилията ни не бяха напразни! Многото години на трудности във връзка с Божието дело са ме срещнали с всякакви фалшиви видения. Много пъти съм била изпращана на различни места с вестта: “Имам да извърша едно дело чрез тебе тук; Аз ще бъда с тебе”. И когато случаят настъпеше, Господ ми даваше вест за хората, които са имали фалшиви сънища и видения, и в силата на Христос аз представях свидетелството си според Божията заръка. Срещу мен бяха хвърляни най-тежки порицания, за които казваха, че идели от Господа, понеже съм се била противопоставяла на Неговото дело. Казваха, че ще ме сполетят ужасни бедствия ­ също както сега пророкува и твоята дъщеря Анна. Но аз отминавах и продължавах пътя си със съвършеното съзнание, че небесни ангели ме пазят.
През последните 45 години трябваше да срещам личности, които твърдяха, че имат специални вести от Бога за изобличаване на други хора. Този вид религиозен фанатизъм е избухвал много пъти от 1844 г. насам. Сатана е работил по многобройни начини, за да установи и да затвърди заблудата. Някои от нещата, изговорени в тези видения, са се случвали. Но много от тях ­ по отношение на Христовото пришествие, края на благодатното време и събитията, които трябва да се очакват, ­ се оказаха напълно лъжливи както в твоите пророчества, така и в тези на Анна. И въпреки това тези хора се опитваха да извиняват тези груби грешки, като изкривяваха изявленията и им даваха съвършено друг смисъл, мамейки и другите, и себе си.
Когато за първи път действието на Господния Дух заработи в мене, беше ми показано, че ще влизам в контакт с хора, които твърдят, че виждат видения, но че Господ няма да позволи да бъда измамена. Моето дело ще е да демаскирам тези лъжи и да ги порицавам в името на Господа. Колкото повече наближава краят, толкова повече от тези прояви ще трябва да срещам.
“Аз не съм ги изпратил”
До мен са стигали писма от различни личности, в които се говореше за видения, според авторите ­ дадени им от Бога. Но Господ Исус ми казва: “Не им вярвай, Аз не съм ги изпратил”. Някои ми пишат как Бог им е разкрил, че сестра Уайт е в заблуда, че е повлияна от ръководителите на делото да вярва в неща, които не са истина, и да отхвърля неща, които са верни. Но до мен отново дойде слово: “Не им обръщай внимание, Аз не съм говорил чрез тях, нито съм им дал думи или вест. Те са си измислили лъжливи думи чрез внушенията на Сатана”.
Някои са идвали при мене, твърдейки, че са Христос и явно вършеха чудеса. Казваха, че в много отношения Господ наистина ме е водил, но че съботата не е пробен камък и че Божият закон не е задължителен за хората. Всичко, което трябвало да направим, било да приемем Христос. Те самите вече били станали Христос. Аз имам опит с всякакви подобни лъжливи видения и не им вярвам. “Нека прибегнат при закона и при свидетелството. Ако не говорят според това слово, наистина няма светлина в тях” (Исая 8:20).
На едно място четирима от едно семейство изповядваха, че имат вести от Господа за изобличаване на грешки и предсказаха неща, които наистина се случиха. Това създаде доверие към тях. Но нещата, които не се сбъдваха, бяха пазени в мрак или пък се третираха като нещо тайнствено, което ще се разбере впоследствие. Откъде получаваха тези хора своето вдъхновение? От сатанински инструменти, а такива не липсват. Господ ме натовари да се противопоставя на тези неща и да свидетелствам решително срещу тях.
Виждала съм множество хора да изпадат във видение. Но когато аз изобличавах духа, който ги владееше, те незабавно излизаха от видение и изпадаха в голям душевен стрес.
Евтини, обикновени, земни неща
Случаи като тези станаха често явление. Няколко души от едно семейство изпаднаха в същия вид измама… На различни членове от църквата бяха изпращани вести, заявяващи на бедни, треперещи души: “Вие сте горди”; на други: “Вие сте невярващи и ще погинете”. Господ ми даваше светлина да говоря в такива случаи думи на утеха и насърчение. Аз представях моето свидетелство на измамените, независимо дали го приемаха или го отхвърляха. Тези видения бяха сатанинско дело. Нещата, които се разкриваха в тях, често пъти бяха обикновени, земни въпроси, като например кой ще приготви закуската следващата сутрин, кой ще приготви обяда или кой ще измие чиниите. С тези лекомислени неща се смесваха свещени истини от Библията или свидетелствата. Ръката на Сатана бе в това с цел да предизвика отвращение и отхвърляне на всичко, свързано с видения. Така и истината щеше да бъде отхвърлена заедно с лъжата. А даже и участващите в измамата, когато се изморяха, щяха да се усъмнят не само в своите, но във всички видения.
След едно тържествено събрание заедно с тези измамени, се направиха изповеди, че те се стараели да подражават в поза и жестове на сестра Уайт. Всичко това бе фарс и измама. И въпреки това много от нещата, които те изговориха, се случиха така, както те предсказаха.
Бях запитана как е възможно това, след като всичките им видения са лъжливи. Казах им, че намерението на Сатана е да смесва истината със заблуда, че чрез тези измамни прояви той би могъл да обезсили истинското Божие дело. От този момент нататък всичките им многобройни видения престанаха. Какво стана с тези, които имаха видения, и с хората, които ги насърчаваха? Някои от все още живите между тях са скептици. Нямат никакво доверие в духовните дарби на църквата, нямат вяра в истината, нито изобщо някаква религия. Беше ми показано, че такъв е сигурният резултат от лъжливите видения.
Проявите на твоята дъщеря са подобна измама! И това, че я насърчаваш в тези неща, ще се окаже за нейна гибел, както и за гибелта на други хора, ако нещо не пресече тази измама. Ти наричаш фалшивите є видения и безсмислени сънища “чудесната светлина Божия”, но те са като плявата пред житото. Това е много сериозен проблем! То ще окаже много сериозно влияние върху твоето семейство. Докато се отнасяш към думите на дъщеря си като към свидетелства, изговорени под влиянието на Божия Дух, за теб те ще бъдат като истински. Ти си жертва на силна сатанинска измама. Твърдиш, че им вярваш и по този начин доверието ти в истинските, правилни вести от Бога бива изкоренено. Така ще бъде и с всички, които проявяват лековерие като теб. Ето защо Сатана непрекъснато се старае да налага лъжливото ­ за да отклонява хора от истината.
Най-последната му измама ще бъде да обезсили свидетелството на Божия Дух. “Дето няма пророческо видение, людете се разюздават” (Притчи 29:18). Сатана ще работи особено изобретателно, по различни начини и чрез различни инструменти, за да разклати доверието на останалия Божи народ в истинските свидетелства. Ще създава лъжливи видения, за да подвежда. Ще смесва фалшивото с истинското, така че да отврати хората и те да считат всичко, носещо името “видение”, за вид фанатизъм. Но искрените ще бъдат в състояние да направят разлика, сравнявайки фалшивото с истинското…
Внимавайте как слушате
О, колко измамно е човешкото сърце! Колко лесно изпада в съгласие със злото. Няма нищо по-вредно за интересите на душата, за нейната чистота, за нейната истинска и свята представа за Бога и за свещеното и вечното от постоянното внимание и възхваляване на неща, които не са от Бога. Това отравя сърцето и уврежда разсъдъка. Чистата истина може да се проследи до нейния Божествен Източник чрез облагородяващото, пречистващо и освещаващо влияние върху характера на получателя. Авторът на всяка истина се молеше на Своя Отец: “И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение ­ да бъдат всички едно, както Ти, Отче, си в Мене, и Аз ­ в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил” (Йоан 17:20,21). Постоянно ще възникват неща, които ще причиняват разделения, за да отклоняват от истината. Конфликтите, оспорването, критикуването, порицаването и осъждането на другите не е доказателство за Христовата благодат в сърцето. Това не съдейства за единството. Такива неща се допускаха в миналото от личности, които твърдяха, че притежават удивителна светлина, докато всъщност бяха дълбоко затънали в грях. В тях се съчетаваха ерес, безчестие и лъжа.
Настоящото време е време на голяма опасност за Божия народ. Бог води народ, а не една отделна личност. Има църква на земята, която пребъдва в истината. И когато виждаме не само мъже, но и млади момичета да злословят срещу църквата, сме обезпокоени за тях. Знаем, че не Бог ги е изпратил, а те бързат пред Него. И всички, които не приемат техните ексцентрични идеи, биват порицавани като воюващи против Духа на Господа. Подобни неща са действие на Сатана. Но Божието дело ще върви напред, макар да се появяват тук и там хора, които работят пряко срещу молитвата на Христос. Делото ще напредва и ще ги остави с техните сатанински приумици далече назад…
“Затова внимавайте как слушате” (Лука 8:18) ­ това е предупреждението на Христос. Трябва да слушаме, за да научим истината, за да можем да живеем съобразно с нея. И още: “Внимавайте в това, което слушате” (Марко 4:24). Внимателно изследвайте нещата, “всичко изпитвайте” (1Солунци 5:21), “не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света” (1Йоан 4:1). Това е Божият съвет! Ще му обърнем ли внимание? (Писмо 12, 1890 г.)