Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

9. МОЛИТВА И ДОВЕРИЕ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

9. МОЛИТВА И ДОВЕРИЕ
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Господ е дял мой, казва душата ми; затова ще се надявам на Него. Благ е Господ към ония, които Го чакат, към душата която Го търси. Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа“ (Плачът на Еремия 3:24-26).

ВЪПРОС:
Как мога здраво да държа надеждата си и да поддържам спокойно доверие?

ОТГОВОР:
„Почивайте си в Господа“: „Нашият небесен Баща има хиляди пътища, да снабди нашите потребности, за които ние нищо не знаем. Онези които приемат единия принцип да правят Божията служба върховна, ще видят как бъркотиите изчезват и равен път се разстила пред нозете им“ (“По стъпките на Великия лекар”, стр. 481).
Живот на мир и отпочиващо доверие: „Животът в Христос е живот на отпочиване: може да няма възбуда на чувствата, но трябва да има пребъдващо успокояващо доверие. Надеждата ви не е във вас; тя е в Христос. Слабостта ви е свързана с Неговата сила, незнанието ви с Неговата мъдрост, крехкостта ви с Неговата издръжлива мощ. Затова не трябва да гледате на себе си, да не оставяте ума да се осланя на себе си, но да гледа към Христос. Нека умът уповава на Неговата любов, на красотата и съвършенството на Неговия характер. Христос в Неговото себеотрицание, Христос в Неговото смирение… Христос в Неговата безподобна любов – това е темата за размишленията на душата. Като Го обичате,като Го следвате,като зависите изцяло от Него, така ще постигнете преобразяване по Неговото подобие“ („Пътят към Христос“, стр. 70,71).
Предаденият живот: „Ако предаваме живота си на Неговата служба, ние никога няма да бъдем поставени в положение, за което Бог не е промислил. Каквото и да е положението ни, ние имаме един водач, който да направлява пътя ни; каквито и да са объркванията ни, имаме сигурен Утешител; каквато и да е скръбта ни, лишението или самотата, имаме един симпатизиращ ни Приятел. Ако в незнанието си,правим погрешни стъпки, Христос не ни напуска. Гласът Му, ясен и отчетлив се чува да казва, ‘Аз Съм Пътят, Истината и Живота'“ („Притчи Христови“, стр. 173).
Христос нашият пример: „Безпокойството е сляпо и не може да различи бъдещето; но Исус вижда краят от началото…
В сърцето на Христос, където цареше пълна хармония с Бога, имаше съвършен мир.Той никога не се въодушевяваше от похвали нито униваше поради критика и разочарование. Сред най-голямата съпротива и най-жестокото третиране, Той запазваше своя бодър дух. Но мнозина, които изповядват че са Негови последователи имат загрижено, безпокойно сърце, защото се страхуват да се доверят на Бога“ („Животът на Исус“, стр. 330).
Бог ще помогне на онези, които Му се доверяват: „Бог ще извърши велики неща за онези, които имат доверие в Него. Причината неговият изповядващ Го народ да няма по-голяма сила лежи в това,че те се доверяват твърде много на собствената си мъдрост и не дават на Господа възможност да открие силата си в тяхна полза. Той ще помогне на вярващите си деца, при всеки непредвиден случай, ако те искат да поставят цялото си доверие в Него и с верност Му бъдат послушни“ („Патриарси и пророци“, стр. 493).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Надежда, доверие, упование и твърда вяра, както и напълно предаден на Господа живот ще ни дадат уверението, че никога не сме сами. При всички обстоятелства в живота ние можем да се доверим на Господа и ако Му се доверим, Той ще повдигне товара ни, ще излекува раните ни, ще утеши скърбите ни и ще ни обгради с любовта Си. Под неговите криле, ние ще бъдем под Неговата закрила, грижа и любов.