Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Насилническа, неморална и нечестива “християнска” Америка – Семинар върху пророчествата – Лекция 8 – Сега това е ясно – Ясно представяне на пророческите истини – Лио Скривън

Тази тема е много важна във връзка с Библейската истина, която представяме. Още веднъж Бог ви приканва да мислите и да се молите за разбиране. Най-големият проблем днес е, че хората просто си седят, слушат какво им говорят проповедниците и поглъщат всичко, което им се казва без да го проверят дали е истина. Когато стане въпрос за вечния живот, повечето хора вярват “нещо”. Библията казва: “Всичко изпитвайте! Дръжте доброто!” (1Сол. 5:21)
Светът, в който живеем е един изключително нечестив свят, който едновременно с това е и религиозен. Днес в Америка има повече църкви, пастори и църковни членове от когато и да било. Ето защо, в умовете ни се появява един съвсем логичен въпрос: “Ако имаме повече църкви и проповедници, тогава защо в страната ни господства покварата? Защо моралът е паднал толкова ниско?” Сп. “Ю Ес Нюз енд уърлд рипорт” пише: “Престъпността нараства девет пъти по-бързо от населението.” На всеки час в Съединените щати се извършва едно убийство; едно изнасилване – на всеки 26 минути; един грабеж – на всеки 5 минути. 76 % от американците са били обект на насилие. 28% от всички деца са незаконородени. С един от всеки седем американци е било злоупотребявано сексуално, а един от всеки шест е бил малтретиран. Християнска Америка е световен лидер по аборти, хомосексуализъм, порнография, разводи, убийства и насилие.
Защо? Ако Съединените Щати са най-голямата християнска нация, тогава защо едновременно с това сме и така отчайващо нечестиви?
Библията предлага един отговор в 2Тим. 4:2-4 – “Проповядвай Словото. Настоявай навреме и без време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.” “Ще отвърнат ушите си от истината.” Най-големият враг на християнството не е атеистът или отявленият грешник, а лицемерът, който се моли и пее, но не върши Божията воля, нито следва Божието Слово. Това е ситуацията, която е довела християнската църква дотук – да изглежда толкова слаба в света. Днес хората се присмиват на християнството. Младите хора са отвратени и причината за това е, че те твърде много слушат за религия, но не я виждат на дело. Църковните водачи набожно четат Писанията, но безгрижно се забавляват с останалата част от света в дискотеките. Учителите в неделното училище преподават Библията, но след това отиват в ресторанта, пият, смеят се на мръсните вицове и… христянството се превръща в посмешище.
На проповедниците Бог е заповядал да проповядват Словото. Това не е лесно! Хората харесват проповедниците, които казват: “Всичко ви е наред.” Но Библията изрича проклятие над онзи проповедник, който прави компромис със истината, за да угоди на хората! Ние нямаме право да принизяваме Божиите стандарти, за да паснат на нашия начин на живот. Божият стандарт винаги си остава висок! Библията няма нужда да се променя – хората имат такава нужда! За да потвърдим това, нека се обърнем към Мат. 7:21-23 – “Не всеки, който Ми казва: Господи, Господи!, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата. В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи, не в Твоето ли име порокувахме, не в Твоето ли име бесове изгонихме и не в Твоето ли име направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал. Махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.”
Виждате ли – повечето от религиозните хора ще бъдат изгубени. Защо? Защото не са вършили волята на Бог Отец. Те са ходили на църква всяка седмица. Те са се молили, проповядвали са и са вършили много добри неща, но докато не са вършили нищо лошо, те са и отказвали да вършат това, което е право. Те не са “вършили волята на Отца” и затова са изгубени.
Каква е Божията воля? В Пс. 40:8 Давид отговаря – “Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Да! И законът Ти е дълбоко в сърцето ми.” Божията воля е в Неговия закон. В Новия Завет Павел казва същото: “Знаеш Неговата воля и разсъждаваш върху различни мнения понеже се учиш от закона.” (Римл. 2:18) Божията воля се учи от закона. Нека сега прочетем един текст, който може и да ви стресне. Осия 4:1,2 – “Слушайте словото Господно, израилтяни, защото Господ има спор със жителите на тая земя, понеже няма вярност, нито милост, нито знание за Бога по земята. Друго няма, освен клетва, лъжа и убийство, кражба и прелюбодейство. Разбиват къщи и кръв допира до кръв.” Бог има проблем с нас. Защо? Стих 6 – “Людете Ми загинаха от нямане знание. Понеже ти отхвърли знанието, то и Аз отхвърлих тебе да Ми не свещенодействаш. Понеже ти забрави закона на твоя Бог, то и Аз ще забравя твоите чада.” Защото сме забравили Божия закон! Уверено можете да предположите, че причината покварата да господства в християнска Америка е, че сме забравили Божия закон и вече не вършим волята на Отца.
Днес всяка държава си има закони. Волята на държавата е вие да се подчинявате на тези закони. Без закони настъпва анархия и всеки започва да прави каквото си иска. Затова Бог също е дал закон, за да може между Неговия народ да има хармония.
Когато се замислим върху Божия закон, откриваме, че това е единствената част от Писанието, за която Бог не се довери да бъде написана от човек. Изх. 31:18 – “И като свърши говоренето си с Мойсея на Синайската планина, Господ му даде двете плочи на свидетелството – каменни плочи, написани с Божия пръст.” Това би трябвало да ни наведе на мисълта, че са важни. От другата страна е дяволът, който мрази Божия закон и откакто самият той го наруши, работи за неговото разрушаване – нещо, което днес почти е постигнал. В началото на ХХ век във всяка църква, независимо от името си, е имало и изображение на двете плочи с десетте заповеди. На техните принципи са били обучавани както децата, така и цялото общество. Днес вече не се прави това. Защо?
Това беше започнато от звяра преди много години. Както вече изучавахме в Дан. 7 глава – един от разпознавателните белези на звяра е желанието му да промени Божия закон. Когато тази промяна е вече налице, много християни я отхвърлят и продължават да се покоряват на Божия закон. Въпреки това през последните 50, 60 години нещата започнаха да се променят. Християнските служители започнаха да възприемат същите фалшиви учения. Естествено, по-лесно е да промениш или отстраниш Божия закон, отколкото да го спазваш! Особено в днешните греховни, луди по удоволствията и светски църкви! В опита да се подкрепи тази промяна са взети няколко изолирани библейски текста, а много други са пренебрегнати. Днес хората казват: “Законът не е задължителен.” или “Ние сме под благодат и няма нужда да го спазваме.” или “Законът беше прикован на кръста.” и т.н. и т.н. В тази глава искаме да разберем какво казва Бог и какво има предвид, когато казва, че повечето хора ще бъдат изгубени, защото не са вършили Неговата воля.
Божият закон винаги е съществувал, дори и преди да бъде написан на каменните плочи на планината Синай. Бит. 26:5 – “…понеже Авраам послуша гласа Ми и упази заръчването Ми, заповедите Ми, повеленията Ми и законите Ми…” Авраам спазваше Божия закон дълго преди Мойсей и Израил. Но преди Авраам беше самият Луцифер. Той наруши най-малко три заповеди:
1. Първата – защото искаше да бъде като Бога.
2. Деветата – защото излъга ангелите.
3. Десетата – защото ламтеше за Божия трон.
Ако Луцифер беше изгонен от небето, защото наруши закона, ние не бива да го нарушаваме!
Нека видим какво казва Библията в Пс. 119:142 – “Твоята правда е вечна правда. И законът Ти е истина.” Законът е истина. Защо би искал Бог да премахне истината? Стих 172 – “Езикът ми ще пее за слото Ти, защото всички Твои заповеди са правда.” Законът е правда. В Римл. 7:12 Новият Завет казва: “Тъй щото законът е свят; и заповедта свята, праведна и добра.” Павел казва, че законът е свят, праведен (честен) и добър! Много малко неща в Библията са наречени святи. Бог е свят, също и Неговият закон, а ние трябва да бъдем много внимателни как се отнасяме със святите неща! Нека сега видим какво казва Исус в Мат. 5:17-19 – “Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците! Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точта от закона няма да премине, докле всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство; а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство.”
Спомням си как веднъж разговарях с един проповедник за това. Докато разисквахме, той се дразнеше все повече и повече. Поради някаква причина тази тема извиква странни емоции. Сигурно, защото някои хора си знаят, че не проповядват цялата истина! Във всеки случай аз прочетох повече от 40 текста, утвърждаващи Божия закон, а проповедникът се беше залепил за своите 2 или 3 стиха, опитвайки се да ми докаже, че Божият закон е бил отменен. Накрая казах:
– Добре, колега. Тропни, ако обичаш, по земята.
Когато го направи, го попитах:
– Земята все още ли е там?
– Да, разбира се. – отговори той.
– Сега погледни през прозореца. Слънцето още ли грее?
– Да. – отговори той.
– А нощем все още ли се появяват луната и звездите?
– Ама, разбира се. – каза той.
– Тогава прочети Мат. 5:17-19. Исус каза, че докато не преминат земята и небето, нито една йота, нито една точта от Неговия закон няма да преминат. Ти самият току-що каза, че земята и небето са тук, така че, Божият закон все още е валиден!
Пс. 111:7,8 – “Делата на ръцете Му са вярност и правосъдие. Всичките Му заповеди са непоколебими. Утвърдени са до вечни векове, като са направени във вярност и правота.” Божият закон е до вечни векове!
Защо ни е нужен Божият закон? Нека зададем един друг въпрос – Днес има ли грях? Да! Тогава и законът трябва да съществува. 1Йоан 3:4 – “Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото ГРЕХЪТ Е БЕЗЗАКОНИЕ.” Грях – това е нарушение на закона! Ако няма закон, тогава няма и беззаконие! Римл. 4:15 – “…понеже законът докарва не обещание, а гняв. Но гдето няма закон, там няма нито престъпление.” Така че, самият факт, че съществува грях показва, че трябва да има и закон. Затова е невъзможно, нерационално дори и да си помислим, че с Божия закон е приключено!
Тогава, каква е целта на закона? Римл. 3:20 – “Защото ни една твар няма да се оправдае пред Него чрез дела, изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха.” Това е целта на закона. Той не може нито да ви оправдае, нито да ви спаси. Ако можехе та бъдете оправдани чрез подчинение към закона, не бихте имали нужда от Исус. Законът не може да ви спаси! Не това е неговата задача. Тогава каква е тя? Той прави възможно познаването на греха. Законът просто ви казва какво трябва и какво не трябва да правите. Той е като червената светлина на светофара. Тя не може да спре колата ви, но ви казва, че сте длъжни да спрете!
Още каква задача изпълнява законът? Яков 1:23-25 – “Защото ако някой бъде слушател на Словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото; понеже се огледва, отива си и завчас забравя какъв бе. Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянствува – той като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител – ще бъде блажен в дейността си.” Законът е като огледало. Бог ни казва да вземем Неговия закон като огледало и да погледнем в него. Ако имате нечистота или грях, огледалото ги разкрива! Е, може ли огледалото да изчисти моята нечистота? Не. Задачата на огледалото е да ми покаже, че някъде съм нечист и имам нужда да бъда измит. Ако искам да се изчистя, имам нужда да отида при Исус! Разбирате ли, огледалото ми прави услуга! Когато бъда очистен от Христовата кръв, мога отново да отида при същото огледало. Сега то казва: “Лицето ти е чисто!”
Бог казва: “Огледай се в закона Ми!” Законът казва: “Мръсен си.” Римл. 3:20 (законът дава познаване на греха). Но ако искаш да бъдеш очистен, трябва да отидеш по-далеч от закона – до “извора на кръвта”, която очиства всеки грях – кръвта на Исус Христос.
Как става това на практика? – Вземете един мъж, който изневерява на жена си. Оглежда се в закона, а той му казва: “Не прелюбодействай.” Казва му, че животът му е нечист. Какво прави той тогава? Отива при Исус, където е очистен, опростен и оправдан. Когато се оглежда отново в огледалото, то му казва: “Чист си!” Римл. 8:1 твърди, че няма осъждане! – “Сега, прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса (които ходят не по плът, но по дух).” Това е целта на закона.
Библията твърди нещо съвсем простичко – онези, които мразят Божия закон, обичат греха. Фактически, повечето хора, които не одобряват закона, дори не знаят какво гласи той. Човекът лесно отхвърля нещо, което не познава. Нека прочетем всичките десет заповеди. Изх. 20:3-17
1. “Да нямаш други богове, освен Мене.”
2. “Не си прави кумир или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе или което е на земята долу, или което е във водата, под земята. Да не им се кланяш, нито да им служиш, защото Аз, Господ твоят Бог съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят, а показвам милости към хиляда поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди.”
3. “Не изговаряй напразно името на Господа твоя Бог, защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря напразно името Му.”
4. Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа; ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти. Защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети.”
5. “Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоят Бог.”
6. “Не убивай.”
7. “Не прелюбодействувай.”
8. “Не кради.”
9. “Не свидетелствай лъжливо против ближния си.”
10. “Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти.”
Ако тези принципи се спазваха, помислете колко прекрасен щеше да е светът! Имаме нужда от повече закон, а не от по-малко!
Нека сега набързо прегледаме какво казва Новият Завет относно закона. В Йоан 14:15,16,21 Исус каза: “Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди. И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века… Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби, ще бъде възлюбен от Отца Ми; и Аз ще го възлюбя и ще явя Себе Си нему.” Исус казва: “Обичаш ли ме? Тогава пази заповедите Ми!” десетте заповеди са един прост изпит на любовта. Бога ли обичаме или греха? В 1Йоан 5:2,3 Йоан казва същото – “По това познаваме, че любим Божиите чада – когато любим Бога и изпълняваме Неговите заповеди. Защото, ето що е любов към Бога – да пазим Неговите заповеди. А заповедите Му не са тежки.” Любовта е спазване на заповедите, а те не са тежки!
Един друг служител веднъж ми каза:
– Не можеш да спазваш десетте заповеди.
– О? Коя от тях нарушаваш ти, тогава? – го попитах.
Прегледахме десетте заповеди. Реално погледнато, той силно вярваше в тях и спазваше повечето! Ето го удивителният парадокс! Проповедниците казват, че законът е отменен, а всъщност, спазват повечето заповеди! Следващият път, когато някой проповедник ви каже, че със закона е приключено, просто идете в неговата църква и нарушете осмата заповед – откраднете доброволните дарения и много бързо ще откриете, че със закона никак не е приключено.
Ето един много тържествен текст. 1Йоан 2:3,4 – “И по това сме уверени, че Го познаваме – ако пазим заповедите Му. Който казва: Познавам Го, а заповедите Му не пази, лъжец е и истината не е в него.”Ако хората казват, че познават Бога, а не спазват Неговите заповеди, са лъжци и в тях няма истина!
Някои хора казват: “Всичко, което трябва да направиш, е да вярваш.” Яков 2:19 дава отговор на това – “Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш. И бесовете бярват и треперят.” Дяволът също вярва! Истинската вяра носи в себе си семето на действието. Ако вярваш, ще вършиш.
Нека сега отидем в книгата Откровение. Тя изяснява тази истина по особен начин. Откр. 14:12 – “Тук нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса.” Бог току-що е унищожил нечестивите (стихове 9-11) и кой е останал? Пазителите на заповедите! Нека прочетем и по-нататък в Откр. 22:14 – “Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота и да влязат през портите на града.” Пазителите на заповедите са единствените, кото ще преминат през портите на святия град. Нека бъдем част от Божия народ, спазващ Неговия закон!
Сега, след като обрисувахме една толкова обширна картина, сигурен съм, че се питате: “Защо, тогава, днес десетте заповеди се проповядват толкова малко? Защо се говори, че с тях е приключено?” Нека се върнем към пророчеството за Звяра от Дан. 7:25 – “Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ЩЕ ЗАМИСЛИ ДА ПРОМЕНИ ВРЕМЕНА И ЗАКОНИ. И те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половин време.” Това е истинският въпрос. Две сили се борят за контрол над твоята воля. Едната е Антихристът, а другата – Исус Христос. Антихристът е променил и отменил Божиите закони и в резултат на това днес светът е пълен с войни, престъпления, неморалност, богохулства, попасти между поколенията, кражби и лъжи. По-голямата част от света следва Антихриста. От другата страна е застанал Исус Христос, Който ни приканва: “Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди.” Онези, които Го следват, водят живот на мир, щастие и здрави домове. Научават се на честност и чистота, зачитат святостта на живота, речта им е блага, те са добри и почтени граждани, които с живота си осъждат обществото, в което живеят и се готвят за небето.
Любовта към Христос превръща пазенето на заповедите в радост! И колкото повече се съобразяваме със техния стандарт, толкова повече заприличваме на Онзи, Когото те отразяват – Исус Христос.
В Пс. 119:97 Давид възкликва: “Колко обичам аз Твоя закон!…” А мъдрецът Соломон обобщава всичко в Екл. 12:13 – “Нека чуем края на цялото слово: Бой се от Бога и пази заповедите Му, понеже това е всичко за човека.”
Ще вземете ли днес решение да кажете: “Да, Исусе, аз Те обичам и искам да спазвам Твоите заповеди.